Montaż i użytkowanie paneli na ogrzewaniu podłogowym

Panele podłogowe SWISS KRONO mogą być układane w pomieszczeniach z systemem wodnego ogrzewania podłogowego, pod warunkiem, że zapewniony będzie równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni podłogi oraz możliwość jej regulacji w zalecanym przez producenta paneli zakresie eksploatacyjnym.

Z uwagi na większe przesuszenie podłogi laminowanej w sezonie grzewczym i związane z tym możliwe zmiany jej wymiarów, szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowy montaż podłogi i zachowanie szczelin dylatacyjnych.

Przed przystąpieniem do montażu paneli na ogrzewaniu podłogowym, muszą być wykonane dodatkowe czynności: 

1. Należy wykonać wylewkę, kierując się zaleceniami producenta.

2. Wylewkę należy obowiązkowo ogrzać i wysuszyć przed montażem paneli podłogowych, aby zapobiec ewentualnemu przedostawaniu się do nich wilgoci w okresie późniejszej eksploatacji. Należy to wykonać bez względu na porę roku. 

3. W celu odpowiedniego przygotowania posadzki, przed montażem paneli podłogowych, należy:

  • zwiększać codziennie temperaturę początkową instalacji grzewczej  o 5ºC, aż do uzyskania maksymalnej zalecanej temperatury;
  • pozostawić maksymalne ogrzewanie na okres 5 dni;
  • następnie obniżać temperaturę codziennie o 5ºC, aż do osiągnięcia temperatury użytkowej, zalecanej przez producenta paneli podłogowych.

4. Wilgotność podłoża, badana przy pomocy wilgotnościomierza, nie może przekraczać:

  • dla posadzek cementowych 2%;
  • dla posadzek anhydrytowych 0,3%.

5. W celu sprawdzenia wysuszenia wylewki można użyć folii paroizolacyjnej o wymiarach 50x50cm. Folię należy rozłożyć w kilku miejscach na oczyszczonym podłożu a krawędzie przykleić szczelnie do podłoża taśmą odporną na wilgoć. Montaż paneli można rozpocząć jedynie w przypadku, gdy po 48 godzinach folia nie uległa zaparowaniu, a powierzchnia wylewki nie zmieniła barwy. Jeżeli próba wypadnie negatywnie proces osuszania podłoża należy powtórzyć.

6. Temperatura powietrza w trakcie montażu paneli powinna wynosić 16 – 22ºC

7. Dopiero na tak przygotowanym podłożu z systemem ogrzewania wodnego można montować panele podłogowe. Należy postępować zgodnie z opisanymi powyżej „Zasadami montażu i użytkowania. Gwarancji”.

8. W przypadku znacznego wychłodzenia pomieszczenia, w którym panele zostały już zamontowane (także przed rozpoczęciem każdego sezonu grzewczego), temperaturę instalacji grzewczej należy zwiększać stopniowo, podnosząc ją codziennie o 5ºC, aż do uzyskania temperatury użytkowej. Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z zaleceniami producenta, maksymalna temperatura powierzchni podłóg laminowanych nie powinna przekraczać 27ºC.