Jak zgłosić reklamację z tytułu gwarancji producenta?

SŁOWA KLUCZOWE
 1. Reklamację należy złożyć w miejscu zakupu paneli podłogowych, nie później niż w ciągu 30 dni od momentu wykrycia ich wady.
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy określić:
  • nazwę lub numer dekoru, którego zgłoszenie dotyczy;
  • ilość (m2 lub sztuki);
  • numer identyfikacyjny reklamowanych paneli nadrukowany na ich spodzie;
  • miejsce użytkowania;
  • uzasadnienie reklamacji;
  • oczekiwany sposób załatwienia reklamacji (wymiana wadliwych paneli na wolne od wad lub obniżenie ceny proporcjonalnie do stwierdzonego stopnia wadliwości);
 3. Do reklamacji należy dołączyć kopię dowodu zakupu paneli, w miarę możliwości także dokumentację fotograficzną, wyraźnie pokazującą zgłaszaną wadę.
 4. Klient ma obowiązek przechowywać dwie próbki z zakupionych paneli o długości ok. 20 cm z pełnej szerokości (1 szt. z początku i 1 szt. z końca panelu), aby w przypadku ewentualnej reklamacji możliwe było przeprowadzenie badań kontrolnych.
POWIĄZANE TEMATY
PANELE PODŁOGOWE |GWARANCJA, CERTYFIKATY
Czego nie obejmuje gwarancja?
PANELE PODŁOGOWE |GWARANCJA, CERTYFIKATY
Na czym polega gwarancja producenta na panele podłogowe?

Czy odpowiedź jest pomocna?

Dlaczego uważasz, że odpowiedź nie jest pomocna?

Dziękujemy za Twoją opinię.