Czego nie obejmuje gwarancja?

SŁOWA KLUCZOWE

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w kupionych laminowanych panelach podłogowych. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz wad będących następstwem nieprawidłowego montażu paneli, ich zastosowania niezgodnie z przeznaczeniem lub użytkowania niezgodnie z wymogami określonymi w „Zasadach montażu i użytkowania. Gwarancji”. Również przetarcia na krawędziach paneli nie są objęte gwarancją.

POWIĄZANE TEMATY
PANELE PODŁOGOWE |GWARANCJA, CERTYFIKATY
Na czym polega gwarancja producenta na panele podłogowe?
PANELE PODŁOGOWE |GWARANCJA, CERTYFIKATY
Jak zgłosić reklamację z tytułu gwarancji producenta?

Czy odpowiedź jest pomocna?

Dlaczego uważasz, że odpowiedź nie jest pomocna?

Dziękujemy za Twoją opinię.