Montaż i użytkowanie paneli na ogrzewaniu podłogowym

Laminowane panele podłogowe SWISS KRONO mogą być układane w pomieszczeniach z systemami ogrzewania podłogowego wodnego lub elektrycznego. Warunkiem koniecznym zainstalowania systemu ogrzewania podłogowego jest zapewnienie równomiernego rozkładu temperatury na całej powierzchni podłogi oraz możliwość jej regulacji w zalecanym przez producenta paneli zakresie temperatur podczas korzystania z ogrzewania podłogowego.

Z uwagi na zmieniające się warunki temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, w czasie korzystania z ogrzewania podłogowego, które mają wpływ na rozszerzalność liniową podłogi laminowanej, należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy montaż i zachowanie wymaganych szczelin dylatacyjnych jak w pkt.12 „Zasad montażu i użytkowania. Gwarancja”.

Przed przystąpieniem do układania paneli podłogowych zgodnie z „Zasadami montażu i użytkowania. Gwarancja” na zainstalowanym ogrzewaniu podłogowym, muszą być spełnione następujące warunki: 

1. Wilgotność posadzki, badana przy pomocy wilgotnościomierza, nie może przekraczać:

  • dla posadzek cementowych 2%;
  • dla posadzek anhydrytowych 0,5%.

2. W celu zapobiegania przedostawaniu się do paneli podłogowych wilgoci w okresie ich eksploatacji, posadzka musi zostać wcześniej wygrzana i wysuszona. Należy to wykonać bez względu na porę roku. 

3. Do sprawdzenia wysuszenia posadzki można użyć folii paroizolacyjnej o wymiarach 50x50 cm. Folię należy rozłożyć w kilku miejscach na oczyszczonym podłożu, a krawędzie przykleić szczelnie do podłoża taśmą odporną na wilgoć. Montaż paneli można rozpocząć jedynie w przypadku, gdy po 48 godzinach folia nie uległa zaparowaniu, a powierzchnia wylewki nie zmieniła barwy. Jeżeli próba wypadnie negatywnie proces osuszania podłoża należy powtórzyć.

4. Temperatura powietrza w trakcie montażu paneli powinna wynosić 18-22ºC.

5. W przypadku pierwszego w sezonie grzewczym rozruchu ogrzewania podłogowego oraz zmian nastaw temperatury ogrzewania w trakcie jego eksploatacji, należy bezwzględnie stosować zasadę polegającą na stopniowym podwyższaniu lub obniżaniu temperatury w instalacji grzewczej o 5ºC na dobę, aż do uzyskania temperatury oczekiwanej. Należy pamiętać, iż zgodnie z zaleceniami producenta, maksymalna temperatura powierzchni podłóg laminowanych nie powinna przekraczać 27ºC.

6. W przypadku elektrycznego ogrzewania podłogowego zachodzi większe niebezpieczeństwo gwałtownych wzrostów temperatur, mających negatywny wpływ na własności fizyko-mechaniczne zamontowanych paneli podłogowych. Sytuacja ta nie ma miejsca w przypadku ogrzewania wodnego, które zapewnia stopniowy wzrost temperatury podłogi. Decydując się na elektryczne ogrzewanie podłogowe, należy zadbać o to, aby było ono wyposażone w termostat, umożliwiający stopniową regulację temperatury ogrzewania (patrz pkt. 5).