Ważne zasady. Warunki gwarancji i reklamacji.

Aby jak najdłużej użytkować zakupione panele, przed rozpoczęciem montażu i użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz warunkami gwarancji.

ZASADY MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

Laminowane panele podłogowe SWISS KRONO przeznaczone są do stosowania jako materiał wykończeniowy na podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej, charakteryzujących się stabilnymi warunkami klimatycznymi. Optymalne warunki: temperatura 18-22ºC, wilgotność powietrza 40-65%. 

1. Laminowanych paneli podłogowych nie należy montować w pomieszczeniach o niestabilnych warunkach klimatycznych oraz takich, w których poziom wilgotności powietrza przekracza 65%, tj. w łazienkach, saunach, pralniach, itp.

2. Laminowane panele SWISS KRONO mogą być układane w pomieszczeniach z systemem ogrzewania podłogowego wodnego lub elektrycznego (patrz pkt. MONTAŻ I UŻYTKOWANIE PANELI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM).

3. Laminowane panele podłogowe SWISS KRONO dostępne są w klasach ścieralności: AC3AC4AC5AC6.

 • Panele podłogowe w klasie ścieralności AC3 są przeznaczone do stosowania w suchych pomieszczeniach mieszkalnych o niskim natężeniu ruchu (np. sypialniach i garderobach). Laminowanych paneli podłogowych w klasie ścieralności AC3 nie należy stosować w miejscach użyteczności publicznej lub handlowej.
 • Panele podłogowe w klasie ścieralności AC4 są przeznaczone do stosowania w suchych pomieszczeniach mieszkalnych o średnim natężeniu ruchu (np. pokojach dziecięcych, salonach, kuchniach, gabinetach) oraz w lokalach użyteczności publicznej o niskim natężeniu ruchu.
 • Panele podłogowe w klasie ścieralności AC5 są przeznaczone do stosowania we wszystkich suchych pomieszczeniach mieszkalnych (np. salonach, korytarzach, kuchniach, gabinetach domowych) oraz w lokalach użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu (np. pokojach hotelowych, sklepach o średnim natężeniu ruchu itp., z wyłączeniem sal tanecznych, sportowych itp.).
 • Panele podłogowe w klasie ścieralności AC6 są przeznaczone do stosowania we wszystkich suchych pomieszczeniach mieszkalnych o dużym natężeniu ruchu (np. przedpokój, korytarz) oraz w zastosowaniach komercyjnych o intensywnym natężeniu ruchu (np. hotele, sale konferencyjne, sklepy galerii handlowych itp.)

4. Panele podłogowe należy układać zgodnie z instrukcją montażu, w pomieszczeniach zamkniętych, które będą ogrzewane w okresie jesienno-zimowym do temperatury pokojowej (instrukcja montażu umieszczona jest na etykiecie załączanej do paczki z panelami podłogowymi lub na spodzie kartonu).

5. Do montażu laminowanych paneli podłogowych SWISS KRONO niezbędne są następujące narzędzia i materiały:

 • atestowana folia paroizolacyjna PE ≥ 0,2 mm,
 • podkład wyrównujący przeznaczony do stosowania pod podłogi pływające (zalecamy o grubości do 3 mm), sprężysty, odporny na trwałe odkształcenia w trakcie użytkowania. Alternatywnie można zastosować zintegrowane podkłady złożone z warstwy paroizolacyjnej i wyrównującej; 
 • zestaw montażowy (łyżka/dźwignia dociągająca, kliny dystansowe, klocek montażowy);
 • piła o drobnych zębach, wyrzynarka, piła ukosowa;
 • poziomica o długości min. 1,5 m,
 • ołówek, liniał, miara, taśma klejąca odporna na wilgoć,
 • listwy przypodłogowe SWISS KRONO oraz akcesoria do ich montażu.

6. Podłoże pod panele podłogowe musi być płaskie, suche, stabilne, czyste i wyrównane (nierówności nie mogą przekraczać 2 mm na 1 mb podłoża). Na tak przygotowanej posadzce należy koniecznie ułożyć atestowaną folię paroizolacyjną PE o grubości min. 0,2 mm, na zakładkę (około 15 cm) i skleić taśmą odporną na wilgoć. Folię paroizolacyjną należy zastosować również przy montażu paneli na ogrzewaniu podłogowym. Folię paroizolacyjną należy wywinąć na ścianę powyżej poziomu układanej podłogi. Na folię PE 0,2 mm należy ułożyć podkład wyrównujący. Alternatywnie można zastosować zintegrowane podkłady złożone z warstwy paroizolacyjnej i wyrównującej. Podczas montażu prosimy stosować się do zaleceń producenta podkładów, które nie mogą być sprzeczne z zapisami instrukcji montażu laminowanych paneli podłogowych SWISS KRONO.

Zalecenia EPF dotyczące podkładów do podłóg laminowanych (384,12 kB)

7. Oryginalnie zapakowane panele przed montażem należy aklimatyzować przez minimum 48 godzin w warunkach użytkowania (przy temperaturze min. 16ºC, i wilgotności powietrza 40-65%).

8. Zalecamy sprawdzenie paneli podłogowych (przed i w trakcie montażu) pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i wad powierzchniowych. Podczas montażu ważne jest zapewnienie dobrego oświetlenia układanej podłogi. 

9. Prawidłowo zamontowane panele podłogowe tworzą tzw. podłogę pływającą, dlatego nie mogą być połączone (przyklejone, przybite, dociśnięte bardzo ciężkimi meblami, itp.) ze ścianami i innymi elementami konstrukcji budynku. Wyjątek stanowią panele podłogowe montowane na schodach.

10. W celu uzyskania optymalnego efektu wizualnego zalecamy układać panele podłogowe wzdłuż głównego źródła światła w pomieszczeniu (prostopadle do okna). Każdy wzór podłogi składa się z 8-12 różnych desek. Dla zapewnienia optymalnego wyglądu ułożonej podłogi producent zaleca preselekcję paneli przed montażem lub układanie desek z minimum 4 opakowań na przemian. 

11. Należy pamiętać, że laminowane panele podłogowe odwzorowują rysunek naturalnego drewna i tak jak drewno, mogą różnić się od siebie nieregularnym rysunkiem i jego odcieniami oraz występowaniem sęków o różnorodnym kształcie i zabarwieniu. Różnice te nie są wadą paneli laminowanych. 

12. Panele podłogowe pod wpływem zmian temperatury i wilgotności powietrza zmieniają swoje wymiary. Dlatego między podłogą a wszystkimi stałymi elementami konstrukcji budynku (filary, progi, drzwi balkonowe, rury, ściany, futryny, itp.) oraz w przejściach między pomieszczeniami należy zachować 10 mm szczeliny dylatacyjne. W tym celu podczas montażu można użyć klinów dystansowych.

Wyłącznie produkty w technologii AQUA ZERO 72h, wodoodporne panele podłogowe SWISS KRONO można montować z pominięciem dodatkowej dylatacji w przejściach między pomieszczeniami, których łączna powierzchnia nie przekracza wymiarów opisanych w pkt 13. o tych samych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych w łączonych pomieszczeniach.

13. Przy układaniu paneli podłogowych o grubości od 6 do 10 mm, w pomieszczeniach o wymiarach przekraczających 8x8 m należy wykonać dodatkowe szczeliny dylatacyjne o szerokości 10-20mm, w proporcjonalnych odcinkach posadzki. Szczeliny maskuje się odpowiednimi listwami. Listwy nie mogą być obustronnie przybite, przykręcone lub przyklejone do paneli.

Panele podłogowe o grubości 12 mm można montować bez dodatkowej dylatacji na powierzchni 12x12 m. Panele AQUA ZERO 72h z zamkiem Aqua Pearl o grubości 10 mm można montować na maksymalnych powierzchniach 10x10 m bez dodatkowej dylatacji.

14. Przed rozpoczęciem układania paneli należy obliczyć szerokość ostatniego rzędu. Nie może być ona mniejsza niż 50 mm. Jeśli szerokość ta jest mniejsza, pierwszy rząd, od którego rozpoczynamy montaż, musi być odpowiednio przycięty.

15. Sposób konserwacji laminowanych paneli podłogowych: zanieczyszczenia usuwamy szczotką lub odkurzaczem stosując nasadkę szczotkową. Można również przecierać podłogę wilgotną (nie mokrą) ściereczką (mop płaski) z dodatkiem środka do pielęgnacji paneli laminowanych. W żadnym przypadku nie wolno polewać paneli wodą, stosować środków zawierających woski lub oleje, używać pary wodnej, past i proszków czyszczących, silnych rozpuszczalników oraz stężonych detergentów. Przy konserwacji paneli laminowanych AQUA ZERO 72h dopuszcza się stosowanie mopa parowego do użytku domowego oraz mycie na mokro. Należy zapobiegać przedostawaniu się wody pod panele przez szczeliny dylatacyjne wokół ścian.

16. UWAGA! Rozlaną na panelach wodę należy natychmiast usunąć. Wodę na panelach wodoodpornych AQUA ZERO 72h należy usunąć do 72 godzin od rozlania. Wodę na panelach wodoodpornych AQUA BLOCK 24h należy usunąć do 24 godzin od rozlania.

17. Prawidłowo użytkowane laminowane panele podłogowe muszą być chronione przed szkodliwym działaniem piasku i wilgoci poprzez zastosowanie wycieraczek lub wykładzin od strony wejścia (z zewnątrz).

18. Użytkowanie mebli na kółkach (rolkach) z tworzywa sztucznego lub metalu, bez odpowiednich mat ochronnych, powoduje uszkodzenie podłogi i utratę roszczeń reklamacyjnych w tym zakresie. Należy stosować kółka gumowe, które muszą być regularnie czyszczone.

19. Pod nogi krzeseł, stołów i innych mebli należy stosować filcowe podkładki, które muszą być okresowo czyszczone. Niezabezpieczonych mebli nie wolno przesuwać po powierzchni paneli. 

20 Dopuszcza się przewidziane normą PN-EN 13329 różnice w wysokości pomiędzy panelami wynoszące max. 0,15 mm i szczeliny pomiędzy panelami wynoszące max. 0,20 mm.

21. Wyfrezowany profil technologiczny, mogący wystąpić na spodniej stronie panelu podłogowego, nie wpływa na parametry wytrzymałościowe i cechy użytkowe wyrobu.

22. Producent zaleca przechowywanie dwóch próbek z zakupionych paneli (1 szt. z początku i 1 szt. z końca panelu o długości ok. 20 cm z pełnej szerokości), aby w przypadku ewentualnej reklamacji możliwe było przeprowadzenie badań kontrolnych. 

23. Podłogi laminowane AQUA ZERO 72h i AQUA BLOCK 24h są wodoodporne. Wodoodporność paneli SWISS KRONO AQUA ZERO 72h i AQUA BLOCK 24h określamy w oparciu o wyniki testu NALFA (Amerykańskiej Agencji Producentów Paneli Laminowanych - NALFA Laminate Surface Swell Test – Assembled Joint). Wodoodporność SWISS KRONO AQUA ZERO 72h i AQUA BLOCK 24h nie dotyczy użycia paneli na zewnątrz pomieszczeń oraz w razie szkód spowodowanych wodą, których przyczyną jest niefachowe ułożenie podłogi laminowanej oraz zalania w skutek: nawałnicy, powodzi lub innego zjawiska naturalnego, pęknięcia (nieszczelności) instalacji wodnych, niefachowego wykonania instalacji sanitarnej oraz wilgoci oddziałującej na podłogę od spodu.

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE PANELI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

Laminowane panele podłogowe SWISS KRONO mogą być układane w pomieszczeniach z systemami ogrzewania podłogowego wodnego lub elektrycznego. Warunkiem koniecznym zainstalowania systemu ogrzewania podłogowego jest zapewnienie równomiernego rozkładu temperatury na całej powierzchni podłogi oraz możliwość jej regulacji w zalecanym przez producenta paneli zakresie temperatur podczas korzystania z ogrzewania podłogowego.

Z uwagi na zmieniające się warunki temperatury i wilgotności w pomieszczeniach w czasie korzystania z ogrzewania podłogowego, które mają wpływ na rozszerzalność liniową podłogi laminowanej należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy montaż i zachowanie wymaganych szczelin dylatacyjnych jak w pkt.12 dotyczącym zasad montażu.

Przed przystąpieniem do układania paneli podłogowych zgodnie z „Zasadami montażu i użytkowania. Gwarancji” na zainstalowanym ogrzewaniu podłogowym muszą być spełnione następujące warunki: 

1. Wilgotność posadzki, badana przy pomocy wilgotnościomierza, nie może przekraczać:

 • dla posadzek cementowych 2%;
 • dla posadzek anhydrytowych 0,5%.

2. W celu zapobiegania przedostawaniu się do paneli podłogowych wilgoci w okresie ich eksploatacji posadzka musi zostać wcześniej wygrzana i wysuszona. Należy to wykonać bez względu na porę roku. Do sprawdzenia wysuszenia posadzki można użyć folii paroizolacyjnej o wymiarach 50x50 cm. Folię należy rozłożyć w kilku miejscach na oczyszczonym podłożu a krawędzie przykleić szczelnie do podłoża taśmą odporną na wilgoć. Montaż paneli można rozpocząć jedynie w przypadku, gdy po 48 godzinach folia nie uległa zaparowaniu, a powierzchnia wylewki nie zmieniła barwy. Jeżeli próba wypadnie negatywnie proces osuszania podłoża należy powtórzyć.

3. Temperatura powietrza w trakcie montażu paneli powinna wynosić 18-22ºC.

4. W przypadku pierwszego w sezonie grzewczym rozruchu ogrzewania podłogowego oraz zmian nastaw temperatury ogrzewania w trakcie jego eksploatacji, należy bezwzględnie stosować zasadę polegającą na stopniowym podwyższaniu lub obniżaniu temperatury w instalacji grzewczej o 5ºC na dobę, aż do uzyskania temperatury oczekiwanej. Należy pamiętać, iż zgodnie z zaleceniami producenta, maksymalna temperatura powierzchni podłóg laminowanych nie powinna przekraczać 27ºC.

5. W przypadku elektrycznego ogrzewania podłogowego zachodzi większe niebezpieczeństwo gwałtownych wzrostów temperatur, mających negatywny wpływ na własności fizyko-mechaniczne zamontowanych paneli podłogowych. Sytuacja ta nie ma miejsca w przypadku ogrzewania wodnego, które zapewnia stopniowy wzrost temperatury podłogi. Decydując się na elektryczne ogrzewanie podłogowe, należy zadbać o to, aby było ono wyposażone w termostat, umożliwiający stopniową regulację temperatury ogrzewania (patrz pkt.4).