MONTAŻ I UŻYTKOWANIE PANELI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

Panele podłogowe SWISS KRONO mogą być układane w pomieszczeniach z systemem wodnego ogrzewania podłogowego, pod warunkiem, że zapewniony będzie równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni podłogi oraz możliwość jej regulacji w zalecanym przez producenta paneli zakresie eksploatacyjnym.

Z uwagi na większe przesuszenie podłogi laminowanej w sezonie grzewczym i związane z tym możliwe zmiany jej wymiarów, szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowy montaż podłogi i zachowanie szczelin dylatacyjnych.

Przed przystąpieniem do montażu paneli na ogrzewaniu podłogowym, muszą być wykonane dodatkowe czynności: 

1. Należy wykonać wylewkę, kierując się zaleceniami producenta.

2. Wylewkę należy obowiązkowo ogrzać i wysuszyć przed montażem paneli podłogowych, aby zapobiec ewentualnemu przedostawaniu się do nich wilgoci w okresie późniejszej eksploatacji. Należy to wykonać bez względu na porę roku. 

3. W celu odpowiedniego przygotowania posadzki, przed montażem paneli podłogowych, należy:

  • zwiększać codziennie temperaturę początkową instalacji grzewczej  o 5ºC, aż do uzyskania maksymalnej zalecanej temperatury;
  • pozostawić maksymalne ogrzewanie na okres 5 dni;
  • następnie obniżać temperaturę codziennie o 5ºC, aż do osiągnięcia temperatury użytkowej, zalecanej przez producenta paneli podłogowych.

4. Wilgotność podłoża, badana przy pomocy wilgotnościomierza, nie może przekraczać:

  • dla posadzek cementowych 2%;
  • dla posadzek anhydrytowych 0,3%.

5. W celu sprawdzenia wysuszenia wylewki można użyć folii paroizolacyjnej o wymiarach 50x50cm. Folię należy rozłożyć w kilku miejscach na oczyszczonym podłożu a krawędzie przykleić szczelnie do podłoża taśmą odporną na wilgoć. Montaż paneli można rozpocząć jedynie w przypadku, gdy po 48 godzinach folia nie uległa zaparowaniu, a powierzchnia wylewki nie zmieniła barwy. Jeżeli próba wypadnie negatywnie proces osuszania podłoża należy powtórzyć.

6. Temperatura powietrza w trakcie montażu paneli powinna wynosić 16 – 22ºC

7. Dopiero na tak przygotowanym podłożu z systemem ogrzewania wodnego można montować panele podłogowe. Należy postępować zgodnie z opisanymi powyżej „Zasadami montażu i użytkowania. Gwarancji”.

8. W przypadku znacznego wychłodzenia pomieszczenia, w którym panele zostały już zamontowane (także przed rozpoczęciem każdego sezonu grzewczego), temperaturę instalacji grzewczej należy zwiększać stopniowo, podnosząc ją codziennie o 5ºC, aż do uzyskania temperatury użytkowej. Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z zaleceniami producenta, maksymalna temperatura powierzchni podłóg laminowanych nie powinna przekraczać 27ºC. 

9. Współczynnik oporu cieplnego dla poszczególnych paneli SWISS KRONO.

WŁAŚCIWOŚCI

TEST STANDARD

EXCELLENCE, EXCLUSIVE,
 LUNA, VENUS

PROGRESS, MARINE,
HELIO, MARS

MASSIVUM, 
ROUTE DES VINS

KING SIZE

Opór cieplny

EN 12667

Grubość deski 8 mm:
 R = 0,066 (m2 K)/W

Grubość deski 10 mm:
 R = 0,082 (m2 K)/W

Grubość deski 10 mm:
R = 0,082 (m2 K)/W

Grubość deski 12 mm:
 R = 0,099 (m2 K)/W