Co to jest klasa ścieralności i co oznacza?

Klasa ścieralności AC (abrasion class) to parametr jakości paneli laminowanych, który mówi o odporności na ścieranie. Klasa AC 3 odpowiada wytrzymałości min 2000 obrotów na teście ścieralności Tabera. AC 4 wytrzymuj odpowiednio min 4000 obrotów, a AC 5 min. 6000 obrotów.