Dane techniczne

Wartości i parametry fizykomechaniczne Płyt Surowych SWISSCDF

Parametr

J.M.

Wartość

Wymaganie normy

Norma

Grubość

mm

5.8

9.8

11.8

15.8

18.8

mm

 

EN 324-1

Tolerancja grubości

mm

±0.2

±0.2

±0.2

±0.2

±0.2

mm

±0.2 (EN 622-1)

EN 324-1

Gęstość

kg/m3

>1'000

>1'000

>1'000

>1'000

>1'000

kg/m3

> 800 (EN 622-1)

EN 323

Wytrzymałość na zginanie

N/mm2

>60

>60

>60

>55

>55

N/mm2

20 - 23 (EN 622-5)

EN 310

Moduł elastyczności przy zginaniu

N/mm2

>6'000

>6'000

>6'000

>5'500

>5'500

N/mm2

2'200 - 2'700 (EN 622-5)

EN 310

Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne

N/mm2

>2.0

>2.0

>2.0

>1.8

>1.8

N/mm2

0.55 - 0.65 (EN 622-5)

EN 319

Wytrzymałość na odrywanie (złącza klejowego)

N/mm2

>2.5

>2.5

>2.5

>2.5

>2.5

N/mm2

0.8 – 1.2 (EN 622-5)

EN 311

Przewodnictwo cieplne

W/(mK)

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

W/(mK)

0.14 (EN 13986)

EN 12664

Wilgotność płyty

%

≥5 %

≥5 %

≥5 %

≥5 %

≥5 %

wody

4-11 (EN 622-1)

EN 322

Spęcznianie (24h)

%

<7 %

<5 %

<5 %

<5 %

<5 %

grubość

12-30 (EN 622-5)

EN 317

Reakcja na ogień

klasa

B-s2, d0 (niezapalna)

-

EN 13501

Zawartość // Emisja formaldehydu

mg/100g s.m. // mg/m3powietrza

≤ 8 // ≤ 0,124 (=E1)

E1 (EN 622-1)

EN 120 / EN 717-1

Wartości i parametry fizykomechaniczne Płyt Laminowanych SWISSCDF

Parametr

J.M.

Wartości

Wymaganie normy

Badanie wg normy

Odporność na ścieranie

obr.

 3A

klasa 1 - 4 (EN 14322)

EN 14323

Odporność na zarysowania

N

 3,5

≥ 1,5 (EN 14322)

EN 14323

Podatność na pękanie

skala

 5

≥ 3 (EN 14322)

EN 14323

Odporność na uderzenie

mm

 1000

EN 14322

EN 438-2

Odporność na parę wodną

skala

 4

skala 1-5 (EN 14322)

EN 438-2

Dopasowanie koloru i struktury powierzchni

skala

 R4

skala R2-R5 (EN 14322)

EN 14323

Odporność na zaplamienia

skala

 4

≥ 3 (EN 14322)

EN 14323

Odporność na działanie chemikaliów (Grupa 1-3)

skala

 4

skala 1-5 (EN 438-2)

EN 438-2

Odporność na zmianę barwy (skala szara)

stopnie

 >4

3 stopnie (EN 14323)

EN 14323

Spęcznienie (24h)

%

 <7

12-30 (EN 622-5)

EN 317

Zawartość // Emisja formaldehydu

mg/100g s.m.// mg/m2h

 ≤ 8 // ≤ 0,4 (= E1)

E1: ≤ 8 // ≤ 3,5 (EN 14322)

EN 120 // EN 717-2

Reakcja na ogień

klasa

C-s2,d0 (trudnozapalna)

-

EN 13501

Tolerancja grubości

mm

+0,5 / -0,3

+ 0,5 / - 0,3 (EN 14322)

EN 14323

Tolerancja długości

mm

+/- 5

+/- 5 (EN 14322)

EN 14323

Tolerancja szerokości

mm

+/- 5

+/- 5 (EN 14322)

EN 14323

Uszkodzenie krawędzi

mm

≤ 10

≤ 10 (EN 14322)

EN 14323

Wady powierzchni

mm2/m2

punktowe ≤ 2

punktowe ≤ 2 (EN 14322)

EN 14323

Wady powierzchni

mm2/m2

na długości ≤ 20

na długości ≤ 20 (EN 14322)

EN 14323

Grubości i formaty Płyt SWISSCDF

Kolekcja Standardowa płyt SWISSCDF

Program magazynowy

Dekor

Struktura

Budowa

Grubość w mm

Płyta surowa

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

19,0

2800 x 2070 [mm x mm]

Płyty laminowane

K101 Biały

PE

WB03

6,4

8,4

10,4

12,4

16,4

U191 Szary

U164 Antracyt

U190 Czarny

2800 x 2070 [mm x mm]
 


tylko K101

WB03 - Powłoka melaminowa dwuwarstwowa
WB05 - Powłoka melaminowa trójwarstwowa
WB07 - Powłoka melaminowa czterowarstwowa

Kolekcja ONE WORLD plyt SWISSCDF jest niedostępna w strukturach synchronicznych

Wskazówki dotyczące obróbki

Podczas obróbki płyt SWISSCDF należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

  • Do obróbki należy używać narzędzi ze stopów twardych. W przypadku obróbki dużej ilości materiału oraz zastosowania nowoczesnych maszyn, zalecamy użycie narzędzi z końcówkami diamentowymi.
  • Przy parametrach przyjmowanych do obróbki należy uwzględnić wysoką gęstość płyty surowej.
  • Celem uzyskania optymalnej jakości obrzeży, zaleca się zastosowanie ostrych i odpornych na ścieranie narzędzi.
  • Zabarwione na czarno krawędzie można szlifować i uszlachetniać za pomocą środków wodoodpornych (hydrofobowych), lakieru, wosku, oleju czy wazeliny, w zależności od przeznaczenia płyty.
  • Okucia można mocować na powierzchni płyty za pomocą klejów budowlanych.
  • Długotrwałe oddziaływanie ciepła dopuszczalne jest przy temperaturach do 50ºC. Przy krótkotrwałym oddziaływaniu ciepła (maks. 1 godz.) dopuszczalne są temperatury do 90ºC. Długotrwałe obciążenia temperaturowe powyżej 50ºC mogą powodować pęknięcia powierzchni.
  • Powierzchnię można czyścić na mokro przy użyciu łagodnego, nieścierającego środka czyszczącego.