Dane techniczne

Wartości parametrów fizykomechanicznych Płyt Wiórowych Surowych

Parametr

J.m.

Wymagania EN 312, Tab. 1, Tab. 3 - Typ P2

Badania wg norm

Grubość

mm

10

12

15

16

18

19

22

25

28

32

36

38

Gęstość*

kg/m3

700

690

670

660

650

650

640

640

620

610

610

600

EN 323

Wytrzymałość na zginanie

N/mm2

11

11

11

11

11

11

10,5

10,5

9,5

9,5

8,5

8,5

EN 310

Wytrzymałość na rozrywanie

N/mm2

>0,4

>0,4

>0,35

>0,35

>0,35

>0,35

>0,3

>0,3

>0,25

>0,20

>0,20

>0,20

EN 319

Wytrzymałość na odrywanie

N/mm2

>0,8

EN 311

Zawartość wolnego formaldehydu

mg / 100 g.s.m.

<8,0

EN 12460-5

Klasa higieny

E1 / EPF-S / ED[2020]***

EN 12460-5 / EN 717-1

Zawartość cząstek mineralnych**

%

<0,3

metoda spalania i wytrawiania próbki w kwasie solnym

Wilgotność

%

od 5 do 13

EN 322

Tolerancja grubości

mm

+/- 0,3

EN 324-1

Tolerancja długości i szerokości

mm

+/-5

EN 324-1

Odchyłka od kąta prostego

mm/m

2

EN 324-2

Odchyłka od prostoliniowości krawędzi

mm/m

1,5

EN 324-2

* Tolerancja: +/- 5%
** Wymagania dla tego parametru nie są określone dla płyt typu P2. Badanie parametru może być wykonane dodatkowo.
*** Płyty EPF-S/ED2020 - produkcja na zamówienie

Powyższe parametry fizykomechaniczne dotyczą również płyt wiórowych niezapalnych SWISS KRONO Stop Fire.

Grubości i formaty Płyt Wiórowych Surowych

Format (dł. x szer.) mm

Grubość mm

2800 x 2070

10

12

15

16

18

22

25

28

38