Płyty niezapalne

Miejscami koniecznego zastosowania płyt Stop Fire (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego - Dział 6, Rozdział 5, &258 i &260) są:

  • wszystkie drogi ewakuacyjne w budynkach użyteczności publicznej,  
  • pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.

Uwaga!
W przypadku prowadzenia działalności o szczególnych wymaganiach / regulacjach prawnych, przed zastosowaniem produktów standardowych lub STOP FIRE, należy sprawdzić aktualne przepisy / wymagania w tym zakresie (np. żłobki, przedszkola, kluby dziecięce itp.).

Aby ocenić prawdopodobne zachowanie wyrobu w zetknięciu z ogniem, czyli jego potencjalną palność, należy sprawdzić jego Euroklasę, czyli klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień.

Zawiera ona wszystkie ważne informacje o zachowaniu wyrobów pod wpływem ognia. Zgodnie z nią, każdy wyrób zostaje zaklasyfikowany do jednej z siedmiu podstawowych Euroklas ogniowych. Najbezpieczniejsze wyroby znajdują się w Euroklasach A1, A2, B, w kolejnych są klasyfikowane wyroby wykazujące coraz gorsze właściwości ogniowe, aż do wyrobów klasy F. Oprócz klasy podstawowej na kompletną klasyfikację ogniową składają się jeszcze dodatkowe dwie klasy:

  • w zakresie wydzielania dymu – Euroklasy od s1 do s3,
  • w zakresie intensywności występowania płonących kropli – Euroklasy od d0 do d2.

Grupa SWISS KRONO, aby spełnić najwyższe europejskie wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, opracowała technologię produkcji niezapalnych płyt meblowych. Płyty meblowe SWISS KRONO Stop Fire zostały przebadane w certyfikowanym instytucie w Niemczech i uzyskały klasyfikację ogniową materiału niezapalnego: B-s2, d0

Euroklasa

 Charakterystyka zachowania się wyrobu w warunkach pożaru

A1

Niepalne

Całkowicie niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia ognia

A2

Niepalne

Niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia ognia

B

Niezapalne

Bardzo ograniczony udział w pożarze, wyroby nie powodują rozgorzenia ognia

C

Trudno zapalne

Ograniczony, lecz zauważalny udział w pożarze

D

Łatwo zapalne

Istotny udział w pożarze

E

Łatwo zapalne

Bardzo duży udział w pożarze – zagrożenie pożarowe

F

Łatwo zapalne

Produkty nie badane lub negatywne wyniki wszystkich badań ogniowych

Euroklasa

 Określenie ilości i szybkości wytwarzania dymu

s1

Prawie bez dymu

s2

Średnia ilość i gęstość dymu

s3

Bardzo dużo gęstego dymu

Euroklasa

Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek

d0

Brak płonących kropli

d1

Niewiele płonących kropli(podobne do iskier z płonącego drewna)

d2

Bardzo wiele kapiących kropel i cząstek

 

W ofercie dostępne są następujące płyty meblowe:

  • SWISS KRONO RC SF-B (Płyta wiórowa P2 Stop Fire – niezapalna) – gr. 18 mm - B – s2, d0
  • SWISS KRONO MFC SF-B (Płyta wiórowa P2 laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 18 mm - B – s2, d0
  • SWISS KRONO MDF SF-B (Płyta MDF Stop Fire – niezapalna) – gr. 16 i 19 mm - B – s1, d0
  • SWISS KRONO MFMDF SF-B (Płyta MDF laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 16 i 19 mm - B – s1, d0

Certyfikaty:

PRZEJDŹ DO CERTYFIKATÓW 

Instrukcje montażu: