Instrukcja montażu - budowlane płyty wiórowe Stop Fire

TRANSPORT

Płyta wiórowa surowa i laminowana Stop Fire powinna być transportowana oraz przechowywana w taki sposób, aby uniknąć jej uszkodzenia i zawilgocenia.

SKŁADOWANIE PALET W MAGAZYNIE

Do przechowywania płyty najkorzystniej jest przeznaczyć zamknięte i wentylowane pomieszczenie magazynowe o równej i utwardzonej posadzce.

Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zaleca się co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach.

Według zasad ochrony i zabezpieczenia materiałów drewnopochodnych, zaleca się aby wilgotność płyty podczas montażu nie przekraczała 15%. Przy tym poziomie wilgotności wyklucza się możliwość wystąpienia szkodliwych grzybów i pleśni.

Rodzaje płyt:

  • Płyta wiórowa surowa +KRONO RC SF-B
  • Płyta wiórowa laminowana +KRONO MFC SF-B.

Płyty ogólnego stosowania typ P2 do wyposażenia wnętrz ( łącznie z meblami ) do użytkowania w warunkach suchych. Każda płyta Kronopol posiada nadruk identyfikacyjny na krawędzi płyty, ponadto wewnętrzna warstwa płyt Stop Fire zabarwiona jest na czerwono.

Montaż

Do mocowania płyt ściennych należy stosować blacho – wkręty przeznaczone do mocowania materiałów drewnopochodnych, natomiast przy zastosowaniach wolno stojących - wkręty ogólnie stosowane przy produkcji mebli . 

Uwaga!

Czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych. Podczas montażu płyt, osoby wykonujące tę pracę powinny pracować, zachowując stosowne przepisy BHP.

Płyty wiórowe Stop Fire powinny być stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzględniającego postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisów. W przypadku innych zastosowań, nie zawartych w niniejszej instrukcji montażu, należy skonsultować się bezpośrednio z producentem płyty. Dla płyt +KRONO RC SF-B oraz +KRONO MFC SF-B, z klasyfikacją ogniową B-s2,d0, obowiązują poniższe warunki zastosowania - zgodnie z raportem klasyfikacyjnym:

  • Zastosowanie wolnostojące z odstępem ≥ 40mm do sąsiadujących materiałów budowlanych Euroklasy A1 lub A2-s1,d0 o grubości ≥ 11mm i gęstości objętościowej ≥ 653 kg/m3
  • Mocowanie mechaniczne na konstrukcji nośnej z profili metalowych lub drewnianych z odstępem ≥ 40 mm do sąsiadujących materiałów budowlanych Euroklasy A1 lub A2-s1,d0 o grubości ≥ 11mm i gęstości objętościowej ≥ 653 kg/m3
  • Mocowanie mechaniczne do litych podłoży mineralnych Euroklasy A1 lub A2 o gęstości ≥37,5 kg/m3 i grubości ≥ 25 mm

Mocowanie mechaniczne do podłoży z drewna lub materiałów drewnopochodnych o gęstości ≥338 kg/m3 i grubości ≥ 9 mm

Ważne

Stosowanie z innymi materiałami budowlanymi, zastosowanie innych odstępów, mocowań, użycie innych spoin/łączeń, innych grubości lub gęstości, innych powłok niż podane w raporcie, mogą na tyle negatywnie wpłynąć na reakcję wyrobu na ogień, że klasyfikacja podana w raporcie przestanie obowiązywać. Reakcja na ogień przy innych parametrach wymaga osobnego badania.

Pobierz instrukcję w PDF