Zawiera ona wszystkie ważne informacje o zachowaniu wyrobów pod wpływem ognia. Zgodnie z nią, każdy wyrób zostaje zaklasyfikowany do jednej z siedmiu podstawowych Euroklas ogniowych. Najbezpieczniejsze wyroby znajdują się w Euroklasach A1, A2, B, w kolejnych są klasyfikowane wyroby wykazujące coraz gorsze właściwości ogniowe, aż do wyrobów klasy F. Oprócz klasy podstawowej na kompletną klasyfikację ogniową składają się jeszcze dodatkowe dwie klasy:

 • w zakresie wydzielania dymu – Euroklasy od s1 do s3,
 • w zakresie intensywności występowania płonących kropli – Euroklasy od d0 do d2.

Grupa SWISS KRONO, aby spełnić najwyższe europejskie wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, opracowała technologię produkcji niezapalnych płyt meblowych. Płyty meblowe SWISS KRONO Stop Fire zostały przebadane w certyfikowanym instytucie w Niemczech i uzyskały klasyfikację ogniową materiału niezapalnego: B-s2, d0

Euroklasa

 Charakterystyka zachowania się wyrobu w warunkach pożaru

A1

Niepalne

Całkowicie niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia ognia

A2

Niepalne

Niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia ognia

B

Niezapalne

Bardzo ograniczony udział w pożarze, wyroby nie powodują rozgorzenia ognia

C

Trudno zapalne

Ograniczony, lecz zauważalny udział w pożarze

D

Łatwo zapalne

Istotny udział w pożarze

E

Łatwo zapalne

Bardzo duży udział w pożarze – zagrożenie pożarowe

F

Łatwo zapalne

Produkty nie badane lub negatywne wyniki wszystkich badań ogniowych

Euroklasa

 Określenie ilości i szybkości wytwarzania dymu

s1

Prawie bez dymu

s2

Średnia ilość i gęstość dymu

s3

Bardzo dużo gęstego dymu

Euroklasa

Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek

d0

Brak płonących kropli

d1

Niewiele płonących kropli(podobne do iskier z płonącego drewna)

d2

Bardzo wiele kapiących kropel i cząstek

 

W ofercie dostępne są następujące płyty meblowe:

 • SWISS KRONO RC SF-B (Płyta wiórowa P2 Stop Fire – niezapalna) – gr. 18 mm - B – s2, d0
 • SWISS KRONO MFC SF-B (Płyta wiórowa P2 laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 18 mm - B – s2, d0
 • SWISS KRONO MDF SF-B (Płyta MDF Stop Fire – niezapalna) – gr. 16 i 19 mm - B – s1, d0
 • SWISS KRONO MFMDF SF-B (Płyta MDF laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 16 i 19 mm - B – s1, d0

Certyfikaty:

PRZEJDŹ DO CERTYFIKATÓW 

Instrukcje montażu:

SKŁADOWANIE PALET W MAGAZYNIE

Do przechowywania płyty najkorzystniej jest przeznaczyć zamknięte i wentylowane pomieszczenie magazynowe o równej i utwardzonej posadzce.

Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zaleca się co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach.

Według zasad ochrony i zabezpieczenia materiałów drewnopochodnych, zaleca się aby wilgotność płyty podczas montażu nie przekraczała 15%. Przy tym poziomie wilgotności wyklucza się możliwość wystąpienia szkodliwych grzybów i pleśni.

Rodzaje płyt:

 • Płyta wiórowa surowa +KRONO RC SF-B
 • Płyta wiórowa laminowana +KRONO MFC SF-B.

Płyty ogólnego stosowania typ P2 do wyposażenia wnętrz ( łącznie z meblami ) do użytkowania w warunkach suchych. Każda płyta Kronopol posiada nadruk identyfikacyjny na krawędzi płyty, ponadto wewnętrzna warstwa płyt Stop Fire zabarwiona jest na czerwono.

Montaż

Do mocowania płyt ściennych należy stosować blacho – wkręty przeznaczone do mocowania materiałów drewnopochodnych, natomiast przy zastosowaniach wolno stojących - wkręty ogólnie stosowane przy produkcji mebli . 

Uwaga!

Czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych. Podczas montażu płyt, osoby wykonujące tę pracę powinny pracować, zachowując stosowne przepisy BHP.

Płyty wiórowe Stop Fire powinny być stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzględniającego postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisów. W przypadku innych zastosowań, nie zawartych w niniejszej instrukcji montażu, należy skonsultować się bezpośrednio z producentem płyty. Dla płyt +KRONO RC SF-B oraz +KRONO MFC SF-B, z klasyfikacją ogniową B-s2,d0, obowiązują poniższe warunki zastosowania - zgodnie z raportem klasyfikacyjnym:

 • Zastosowanie wolnostojące z odstępem ≥ 40mm do sąsiadujących materiałów budowlanych Euroklasy A1 lub A2-s1,d0 o grubości ≥ 11mm i gęstości objętościowej ≥ 653 kg/m3
 • Mocowanie mechaniczne na konstrukcji nośnej z profili metalowych lub drewnianych z odstępem ≥ 40 mm do sąsiadujących materiałów budowlanych Euroklasy A1 lub A2-s1,d0 o grubości ≥ 11mm i gęstości objętościowej ≥ 653 kg/m3
 • Mocowanie mechaniczne do litych podłoży mineralnych Euroklasy A1 lub A2 o gęstości ≥37,5 kg/m3 i grubości ≥ 25 mm

Mocowanie mechaniczne do podłoży z drewna lub materiałów drewnopochodnych o gęstości ≥338 kg/m3 i grubości ≥ 9 mm

Ważne

Stosowanie z innymi materiałami budowlanymi, zastosowanie innych odstępów, mocowań, użycie innych spoin/łączeń, innych grubości lub gęstości, innych powłok niż podane w raporcie, mogą na tyle negatywnie wpłynąć na reakcję wyrobu na ogień, że klasyfikacja podana w raporcie przestanie obowiązywać. Reakcja na ogień przy innych parametrach wymaga osobnego badania.

Pobierz instrukcję w PDF