Dane techniczne

Wartości parametrów fizykomechanicznych - zgodnie z wymaganiami normy EN 14322

Właściwość

J.m.

Wymaganie

Metoda badania

 gr. ≤ 20 mm

 gr. > 20 mm

 Tolerancja grubości

 mm

 +/- 0,3

 +/- 0,5

 EN 14323

 Tolerancja długości i szerokości

 mm

 +/- 5

 EN 14323

 Płaskość

 mm/m

 ≤ 2 (tylko dla płaskich powierzchni)

 EN 14323

 Wady powierzchni

 mm2/m2

 punktowe ≤ 2

 EN 14323

 mm/m2

 na długości ≤ 20

 EN 14323

 Odporność na zarysowanie

 N

 ≥ 1,5

 EN 14323

 Odporność na ścieranie

Klasa 1 (wg tab.2)

 EN 14323

 Odporność na zaplamienie

 Skala

 ≥ 3

 EN 14323

 Odporność na pękanie

 Skala

 ≥ 3

 EN 14323

 Emisja formaldehydu

Klasa E1 / ED2020

Wartości parametrów fizykomechanicznych płyt bazowych:

 Grubości i formaty Płyt Wiórowych Laminowanych

Format (dł. x szer.) mm

Grubość mm

2800 x 2070

(10)*

(12)*

(15)*

(16)*

18

(19)*

(22)*

(25)*

(28)*

(38)*

* na zamówienie

Grubości i formaty Płyt MDF Laminowanych

Format (dł. x szer.) mm

Grubość mm

2800 x 2070

(10)*

(12)*

(16)*

(18)*

(19)*

(22)*

(25)*

(28)*

(30**)*

UWAGA: Standardowo produkowane są płyty MDF laminowane jednostronnie o grubości 16 i 19mm w dekorze K110 SM

* - na zamówienie

** - możliwość laminowania tylko jednostronnie