Dane techniczne

 

Program produkcyjny

Grubość [mm]
Format [mm] 

12

15

18

22

Proste krawędzie

Liczba sztuk w palecie 

2500 x 1250

78

60

54

42

pióro wpust 4-stronny

Liczba sztuk w palecie

2500 x 675 P/W 4

78

60

54

42

2500 x 625 P/W4

78

60

54

42

Wymagania ogólne dotyczące płyt SWISS KRONO OSB/3

Nr

Właściwości

Metoda badania

Wymaganie

1 a) b)

Odchyłki wymiarów nominalnych:

  • grubość (po szlifowaniu) w obrębie płyty i pomiędzy płytami;
  • grubość (bez szlifowania) w obrębie płyty i pomiędzy płytami;
  • długość i szerokość;

 

EN 324-1

± 0,3 mm

 ± 0,8 mm 

± 3,0 mm

2 a) b)

Odchyłka prostoliniowości krawędzi

EN 324-2

1,5 mm/m

3 a) b)

Odchyłka prostokątności

EN 324-2

2,0 mm/m

4 a)

Wilgotność

EN 322

od 4 do 12%

5

Emisja formaldehydu - klasa E1

EN 120

 ≤8mg/100 g
(100% żywic bezformaldehydowych)

Wymagania dotyczące określonych właściwości mechanicznych i spęcznienia

Typ płyty SWISS KRONO OSB/3: Właściwości

Metoda badania

Jednostka miary

Wymaganie

 Zakres grubości
(nominalny, mm)
>12 do <22

Wytrzymałość na zginanie - oś większa  

EN 310

N/mm2

20

Wytrzymałość na zginanie  - oś mniejsza

EN 310

N/mm2

10

Moduł sprężystości przy zginaniu - oś większa

EN 310

N/mm2

3500

Moduł sprężystości przy zginaniu - oś mniejsza

EN 310

N/mm2

1400

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe

EN 319

N/mm2

0,32

Spęcznienie na grubość –24h

EN 317

%

15

Gęstość

EN323

Kg/m3

630 +/- 10%

Przewodność cieplna

EN13986

λ

0,13 W/mK

Współczynnik oporu dyfuzyjnego

 

µ

200/300

Klasa reakcji na ogień

EN 13501-1

 

B,s2,d0