Instrukcja montażu

OPIS PRODUKTU

Płyty SWISS KRONO MDF należą do najnowocześniejszych produktów drewnopochodnych stosowanych w budownictwie. Wyprodukowane są na bazie naturalnego włókna drzewnego, z przeznaczeniem do kompleksowej budowy i izolacji podłóg, ścian i dachów. W przeciwieństwie do tradycyjnych płyt pilśniowych, płyty SWISS KRONO produkowane są w tzw. suchym procesie, dzięki czemu otrzymujemy płytę o bardzo wysokich parametrach fizyko-mechanicznych, a sam proces produkcji nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne.
W wyniku zastosowania żywic izolacyjnych PMDI jako spoiwa wiążącego - płyty SWISS KRONO MDF, są praktycznie wolne od formaldehydu. Dodatkowo charakteryzują się one bardzo małym pęcznieniem pod wpływem działania wilgoci.

WŁAŚCIWOŚCI PŁYT SWISS KRONO MDF

Płyty SWISS KRONO MDF są materiałem otwartym dyfuzyjnie. Dzięki tym właściwościom, płyty zapewniają przenikanie pary wodnej z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz. O swobodnym przenikaniu pary wodnej decyduje względny opór dyfuzyjny materiału µ, który dla płyty SWISS KRONO DP 50 i WP 50 wynosi 11. Płyty są idealnym materiałem drewnopochodnym na pokrycia zewnętrzne konstrukcji drewnianych ścian i dachów, umożliwiają projektowanie nowoczesnych przegród zewnętrznych .

TRANSPORT

Płyty SWISS KRONO MDF powinny być transportowane oraz przechowywane w taki sposób, aby uniknąć ich uszkodzenia mechanicznego i zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z wodą.

MAGAZYNOWANIE

Do przechowywania płyt najkorzystniej jest przeznaczyć zamknięte i dobrze wentylowane pomieszczenie magazynowe. Istnieje również możliwość magazynowania płyt pod zadaszoną wiatą, tak jednak, aby płyta nie była narażona na opady atmosferyczne, jak również na podciąganie wody gruntowej.

SKŁADOWNIE PŁYTY NA PLACU BUDOWY

Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić płycie równe podłoże, np. w formie platformy i odizolować od gruntu warstwą folii, oraz umożliwić płytom dostęp powietrza.

Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zaleca się co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach.

RODZAJE PŁYT

 • SWISS KRONO WP - płyty ścienne.
 • SWISS KRONO DP - płyty dachowe.

ZALETY I ZASTOSOWANIE

Płyty ścienne:

 • Jako zewnętrzne poszycie szkieletu ścian;
 • Materiał wysoce paroprzepuszczalny, zapewnia dobrą ochronę przed wilgocią dla konstrukcji drewnianych.
 • Dodatkowa izolacja termiczna i akustyczna, eliminacja mostków cieplnych.
 • Jako stężenie ścian w konstrukcjach ścian szkieletowych.
 • Duża sztywność poszycia, szczególnie przy zastosowaniu płyt z indeksem 50.
 • Lekka, łatwa i bezproblemowa w montażu.
 • Płyty te charakteryzują się bardzo małym pęcznieniem pod wpływem wilgoci.

Płyty dachowe

 • Jako poszycie połaci dachowych, doskonale odprowadzające wodę dzięki połączeniu Liqui-Safe pomiędzy płytami.
 • Szczelna ochrona przed wiatrem i wilgocią.
 • Dodatkowa izolacja termiczna i akustyczna, eliminacja mostków cieplnych.
 • Materiał wysoce paroprzepuszczalny.
 • Jako stężenie w konstrukcjach dachowych.
 • Duża sztywność poszycia, szczególnie przy zastosowaniu płyt z indeksem 50
 • Lekka, łatwa i bezproblemowa w montażu;
 • Eliminacja potrzeby stosowania membran dachowych .
 • Płyty te charakteryzują się bardzo małym pęcznieniem pod wpływem wilgoci.

MONTAŻ PŁYT ŚCIENNYCH

Płyty SWISS KRONO MDF WP na ścianach mogą być montowane poziomo lub pionowo. Pomiędzy płytami oraz dookoła otworów drzwi i okien bezwzględnie musi być pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 3 mm. Do mocowania płyt należy używać gwoździ spiralnych lub pierścieniowych. Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. Przy zewnętrznych krawędziach ściany przybijamy gwoździe co 10 cm. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie może być mniejsza niż 1 cm.
Można również stosować wkręty do drewna i odpowiednio długie zszywki

MONTAŻ PŁYT DACHOWYCH

Przed montażem poszycia należy sprawdzić, czy krokwie lub kratownice są w jednej osi, proste i równe. Skrzywione czy nierówne krokwie wpłyną na ostateczny wygląd dachu. Płyty, które zmoczył deszcz należy wysuszyć przed położeniem pokrycia np. dachówki na łatach.
Nie ogrzewana przestrzeń poddasza musi być dobrze wentylowana. Otwory wentylacyjne muszą stanowić co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej przestrzeni.
Płyty dachowe SWISS KRONO DP mają ukształtowane krawędzie na specjalne połączenie pióro i wpust Liqui- Safe. Gwarantuje to szczelność konstrukcji przekrycia i zapewnia odpływ skroplin już przy nachyleniu dachu 15 

Jeżeli w konstrukcji dachu występują otwory kominowe poszycie dachu powinno być odsunięte co najmniej 12 mm od komina.

Bezpieczeństwo stąpania wg Pr EN 12872 wynosi dla SWISS KRONO DP 50:

 • w przypadku płyty suchej: emax*= 83.3 cm
 • w przypadku płyty wilgotnej: emax*= 62.5 cm

gdzie emax oznacza maksymalny rozstaw krokwii lub kratownic w osiach

Do mocowania płyt SWISS KRONO MDF DP na dachu należy używać gwoździ spiralnych lub pierścieniowych. Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. Przy zewnętrznych krawędziach ściany przybijamy gwoździe co 10 cm. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm.
Można również stosować wkręty do drewna i odpowiednio długie zszywki.

Przy pracach montażowych na dachu, osoby wykonujące tę pracę powinny stać na krokwi lub kratownicy, zachowując niezbędne przepisy BHP.