Dane techniczne

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości użytkowe

Zakres grubości (mm)

12 - 18

Wytrzymałość na zginanie (N/mm2)

17,0

Moduł sprężystości (N/mm2)

1800

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe (N/mm2)

0,31

Trwałość (spęcznienie na grubość) %

6,5

Emisja formaldehydu

E1 (100% żywicy bezformaldehydowej)

Reakcja na ogień

E

Przepuszczalność pary wodnej (μ)

11

Izolacyjność od dźwięków powietrznych

NPD

Pochłanianie dźwięku

NPD

Przewodność cieplna (W/(m•K))

0,09

Wytrzymałość i sztywność w zastosowaniu konstrukcyjnym

•Wytrzymałości charakterystyczne dla płyt zamontowanych w pozycji poziomej (N/mm²)

Na zginanie fm,k

17,0

Na ścinanie fv,k

0,8

•Wytrzymałości charakterystyczne dla płyt zamontowanych w pozycji pionowej (N/mm²)

Na zginanie fm,k

14,0

Na ściskanie fc,0,k fc,90,k

7,5

Na ścinanie fv,k

5,5

•Parametry sprężystości płyty (N/mm²)

Moduł sprężystości przy zginaniu Em,mean

2700

Moduł sprężystości przy ścinaniu Gmean

50

•Parametry sztywności płyty – dane do projektowania (N/mm²)

Moduł sprężystości przy zginaniu Em,mean

1300

Moduł sprężystości przy ścinaniu Gmean

600

Klasa użytkowania

1 i 2

Trwałość biologiczna

1 i 2

Zawartość pentachlorofenolu (ppm)

˂ 5

Sztywność płyty

NPD

Siła osadzenia

NPD

Gęstość (kg/m3)

510-550

NPD: właściwości użytkowe nieustalone; ang. Performance Determined