Dane techniczne

 

Dane techniczne. Parametry wg normy EN 300: 2000

1. Wymagania ogólne w odniesieniu do wszystkich typów płyt

 Nr

Właściwości

Metoda badania

Wymagania

12)3)

Maksymalne odchyłki wymiarów: grubość (szlifowane) płyty i między płytami; grubość (nieszlifowane) płyty i między płytami; długość i szerokość;

EN 324-1

0.3 mm 0.8 mm 3.0 mm

22)3)

Tolerancja prostoliniowości brzegów

EN 324-2

1.5 mm/m

32)3)

Tolerancja kąta prostego

EN 324-2

2.0 mm/m

42)

Wilgotność OSB 1,OSB 2 OSB 3, OSB 4

EN 322

od 2 do 12% od 5 do 12%

53)

Dopuszczalne odchylenia gęstości w odniesieniu do średniej gęstości wewnątrz płyty

EN 323

10%

64)

Zawartość formaldehydu - klasa 1 (wartość perforatorowa) - klasa 2

EN 120

≤ 8mg / 100 g> 8mg / 100 g? 30mg / 100 g

2) Określone zastosowania płyt OSB mogą wymagać innych tolerancji. Patrz oddzielne normy. 3) Te wielkości obowiązują dla wilgotności, która utrzymuje się w materiale przy wilgotności względnej powietrza 65 % i temperaturze 20oC. 4) Aktualnie prowadzi się badania w odniesieniu do wilgotności wzorcowej i stosownego przelicznika.

2. Wymagania w odniesieniu do płyt do celów ogólnych i płyt do urządzania wnętrz (włącznie z meblami) stosowanych w warunkach suchych. Wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia

Typ płyt: SWISS KRONO OSB/1: Właściwości

Metoda badania

Jednostka miary

Wymagania - zakres grubości

6 do 10

>10 i <18

18 do 25

Wytrzymałość główna na zginanie - oś główna

EN 310

N/mm2

20

18

16

Wytrzymałość główna na zginanie - oś boczna

EN 310

N/mm2

10

9

8

Moduł sprężystości - oś główna

EN 310

N/mm2

2500

2500

2500

Moduł sprężystości - oś boczna

EN 310

N/mm2

1200

1200

1200

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny

EN 319

N/mm2

0.30

0.28

0.26

Spęcznienie na grubość - po 24h

EN 317

%

25

25

25

3. Wymagania w odniesieniu do płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach suchych. wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia

Typ płyt: SWISS KRONO OSB/2: Właściwości

Metoda badania

Jednostka miary

Wymagania - zakres grubości

6 do 10

>10 i <18

18 do 25

Wytrzymałość główna na zginanie - oś główna

EN 310

N/mm2

22

20

18

Wytrzymałość główna na zginanie - oś boczna

EN 310

N/mm2

11

10

9

Moduł sprężystości - oś główna

EN 310

N/mm2

3500

3500

3500

Moduł sprężystości - oś boczna

EN 310

N/mm2

1400

1400

1400

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny

EN 319

N/mm2

0.34

0.32

0.30

Spęcznienie na grubość - po 24h

EN 317

%

20

20

20

4. Wymagania w odniesieniu do płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach wilgotnych. wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia

Typ płyt: SWISS KRONO OSB/3: Właściwości

Metoda badania

Jednostka miary

Wymagania - zakres grubości

Właściwości

6 do 10

>10 i <18

18 do 25

Wytrzymałość główna na zginanie - oś główna

EN 310

N/mm2

22

20

18

Wytrzymałość główna na zginanie - oś boczna

EN 310

N/mm2

11

10

9

Moduł sprężystości - oś główna

EN 310

N/mm2

3500

3500

3500

Moduł sprężystości - oś boczna

EN 310

N/mm2

1400

1400

1400

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny

EN 319

N/mm2

0.34

0.32

0.30

Spęcznienie na grubość - po 24h

EN 317

%

15

15

15

5. Wymagania dla odporności na wilgoć

Typ płyt: SWISS KRONO OSB/3: Właściwości

Metoda badania

Jednostka miary

Wymagania - zakres grubości

6 do 10

>10 i <18

18 do 25

Wytrzymałość na zginanie po teście cyklicznym - oś główna

EN 321 + EN 3108)N/mm2

9

8

7

Opcja 17) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny, po teście cyklicznym

EN 321 EN 319

N/mm2

0.18

0.15

0.13

Opcja 27) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny, po gotowaniu

EN 1087-19)N/mm2

0.15

0.13

0.12

7) Wymieniony wybór metody, należy traktować jako środek tymczasowy, aż do opracowania rozwiązania należnego do zestawu płyt 8) Do obliczenia wytrzymałości na zginanie, po teście cyklicznym, stosuje się pomierzoną po teście cyklicznym grubość 9) EN 1087-1 obowiązuje po uwzględnieniu zmodyfikowanej metody w załączniku A.

6. Wymagania w odniesieniu do bardzo obciążonych płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach wilgotnych. Wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia

Typ płyt: SWISS KRONO OSB/4: Właściwości

Metoda badania

Jednostka miary

Wymagania - zakres grubości

6 do 10

>10 i <18

18 do 25

Wytrzymałość główna na zginanie - oś główna

EN 310

N/mm2

30

28

26

Wytrzymałość główna na zginanie - oś boczna

EN 310

N/mm2

16

15

14

Moduł sprężystości - oś główna

EN 310

N/mm2

4800

4800

4800

Moduł sprężystości - oś boczna

EN 310

N/mm2

1900

1900

1900

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny

EN 319

N/mm2

0.50

0.45

0.40

Spęcznienie na grubość - po 24h

EN 317

%

12

12

12

7. Wymagania dla odporności na wilgoć

Typ płyt: SWISS KRONO OSB/4: Właściwości

Metoda badania

Jednostka miary

Wymagania - zakres grubości

6 do 10

>10 i <18

18 do 25

Wytrzymałość na zginanie po teście cyklicznym- oś główna

EN 321 + EN 3108)N/mm2

15

14

13

Opcja 17) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny, po teście cyklicznym

EN 321 EN 319

N/mm2

0.21

0.17

0.15

Opcja 27) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny, po gotowaniu

EN 1087-19)N/mm2

0.17

0.15

0.13

7) Wymieniony wybór metody, należy traktować jako środek tymczasowy, aż do opracowania rozwiązania należnego do zestawu płyt 8) Do obliczenia wytrzymałości na zginanie, po teście cyklicznym, stosuje się pomierzoną po teście cyklicznym grubość 9) EN 1087-1 obowiązuje po uwzględnieniu zmodyfikowanej metody w załączniku A.

8. Przewodność cieplna płyt SWISS KRONO OSB/3

 

Gęstość średnia Ρ Kg/m 3

Współczynnik przewodności cieplnej λ W(m -K )

Norma

Płyta SWISS KRONO OSB/3

650

0,13

EN 12664

9. Klasa reakcji na ogień

 

Norma EN na wyrób

Minimalna Gęstość Kg/m3

Minimalna Grubość mm

Klasa z wyłączeniem podłóg

Klasa podłóg

Norma

Płyta SWISS KRONO OSB/3

EN 300

600

9

D-s2, d0

DFL- s1

EN-13501-1