POKRYCIE I KONSTRUKCJA DACHU BUDYNKÓW W TECHNOLOGII SWISS KRONO HOUSE 22.04.2021

Skośny dach pokryty dachówką to jeden z najbardziej stałych elementów domu jednorodzinnego. Mimo to dachy budynków w technologii Swiss Krono mogą pochwalić się tu wyjątkowymi i użytecznymi rozwiązaniami. Przy zachowaniu niezmiennej formy zewnętrznej dachu, innowacje pojawiły się w jego części konstrukcyjnej. 

Wydawać się może, że nie ma mniej zmieniającego się w czasie fragmentu budynku niż skośny dach kryty dachówką. Jest on niemal symbolem najbardziej konserwatywnego sposobu myślenia o domu. To właśnie skośny dach jako pierwszy odrzucili przecież moderniści dążąc do zdefiniowania nowoczesnej architektury. Mamy więc teoretycznie przegrodę niezmienną od setek lat, a jeśli już przydarzy się jej jakaś modyfikacja –ma raczej symboliczny wymiar, nie rewolucja. Trochę inaczej ma się sprawa z samą konstrukcją. Oczywiście przez wieki pozostawała ona niezmienna, jednak szczególnie w ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpiły tu dość istotne zmiany. Tradycyjna więźba coraz częściej zastępowana jest wiązarami prefabrykowanymi, które dzięki znacznie wyższemu reżimowi produkcji i parametrom użytych materiałów i połączeń - mają znacznie większą wytrzymałość i sztywność. Mogą więc być lżejsze i są zdecydowanie szybsze i wygodniejsze w montażu. Mają też oczywiście (jak wszystko) pewne wady. Główną jest znaczne ograniczenie użytecznej przestrzeni poddasza. 

Więźba dachowa inaczej

Jak więc wygląda kwestia pokrycia i konstrukcji dachu w budynkach stanowiących pewnego rodzaju technologiczną awangardę, czyli wykonanych w technologii szkieletowej Swiss Krono House? Patrząc od zewnątrz - tradycyjne. Pokryty dachówką zakładkową skośny dach nie wygląda jakby miał kryć rewolucyjne rozwiązania. Dachówka tradycyjnie mocowana jest i wentylowana za pomocą układu łat i kontrłat. To jednak trochę gra pozorów. Sama konstrukcja jest już zdecydowanie mniej tradycyjna. W wypadku przestrzeni nieużytkowych opiera się na wspominanych już prefabrykowanych wiązarach kratowych, nad poddaszami użytkowymi zachowuje tradycyjny układ, oparty jednak na nietradycyjnym materiale. Są nim prefabrykowane belki dwuteowe SWISS KRONO. Ich niezaprzeczalną zaletą w stosunku do powszechnie stosowanych krokwi drewnianych o przekroju prostokątnym jest zminimalizowany mostek termiczny. Zamiast całej szerokości krokwi, słabszy termicznie obszar zredukowany jest zaledwie do pasa o szerokości śródnika belki - co oznacza kilkukrotny spadek powierzchni odpowiadającej za przewodność ciepła. W żaden sposób nie wpływa to jednak negatywnie na nośność. Przy tym również masa konstrukcji znacząco spada, co wpływa w oczywisty sposób na koszty transportu, ale także obciążenia przekazywane na ściany nośne i fundament. Niższa waga ma swoje ogromne zalety również w przypadku prac montażowych na miejscu inwestycji. To jednak zyski osiągnięte niejako “przy okazji”. Niektóre elementy pozostały oczywiście z litego drewna konstrukcyjnego - są to głównie murłaty, płatwie i słupki.

Izolacja dachu bliska ideału

To jednak jedynie konstrukcja, a więc (jak można się domyślić analizując inne elementy systemu prefabrykowanego SWISS KRONO nie koniec innowacji. Kolejne dotyczą izolacji termicznej, wykonywanej tą samą metodą co w innych komponentach tej technologii - przez ciśnieniowe nadmuchanie granulatu celulozowego w przestrzenie między elementami konstrukcji, poszytej z jednej strony płytą DP a z drugiej łączoną na pióro i wpust płytą OSB/3 o grubości 12mm. Dzięki tej technologii izolacja termiczna szczelnie wypełnia całą dostępną kubaturę. Dodatkowo poszycie stanowi doskonałe usztywnienie połaci, a więc nie ma konieczności stosowania wiatrownic. Otrzymaliśmy więc już stabilną, ciepłą bazę o dużej wytrzymałości i sztywności oraz stosunkowo małej masie. 

Dach z możliwościami czyli innowacje

Czas przejść do niezmiernie istotnych szczegółów. Dolne poszycie OSB nie jest bowiem ostatnią warstwą połaci dachowej. Na niej znajduje się jeszcze folia paroizolacyjna a następnie wolna przestrzeń zamknięta od wnętrza pomieszczenia warstwą z płyt wykończeniowych na ruszcie konstrukcyjnym. Ta przestrzeń jest kolejną innowacją zastosowaną w konstrukcji dachu. W rozwiązaniach tradycyjnych unikano prowadzenia jakichkolwiek instalacji (oprócz oczywiście elektrycznej) w połaci dachu. Działo się tak z dwóch powodów. Po pierwsze każda przeprowadzona w tej przestrzeni rura zmniejszała lokalnie grubość izolacji cieplnej, stanowiła więc miejscowy mostek termiczny. Tym gorzej, jeśli miała być to rura z ciepłą wodą użytkową lub centralnego ogrzewania - oznaczało to bowiem dodatkowe straty energii. Po drugie - o ile prowadzenie takich przewodów wzdłuż krokwi było jeszcze dość proste, o tyle prowadzenie ich poprzecznie oznaczało konieczność wykonywania otworów w elementach konstrukcyjnych, powodując tym samym znaczne ich osłabienie. Z tych dwóch powodów nie było to rozwiązanie powszechnie stosowane, raczej absolutna ostateczność. Sytuację zmienia opisana już przestrzeń pod warstwą konstrukcyjną połaci dachowej w systemie SWISS KRONO. Jest ona właśnie miejscem przeznaczonym do prowadzenia wszelkich instalacji. Dzięki wydzieleniu zarówno od elementów konstrukcyjnych, jak i izolacji cieplnej - umieszczone w niej przewody nie tylko nie wpływają na parametry wytrzymałościowe i termiczne budynku, ale także są znacznie łatwiejsze do serwisowania i ewentualnych modyfikacji.

***

Czy w dachu spadzistym w technologii SWISS KRONO HOUSE pozostało więc coś tradycyjnego? Oczywiście. Dachówka. Może jednak mieć zupełnie nietradycyjny kolor. Na przykład niebieski.