FUNDAMENTY DOMÓW W TECHNOLOGII SWISS KRONO HOUSE22.04.2021

Domy wznoszone w technologii SWISS KRONO charakteryzują się szczególnym, optymalnym systemem fundamentowania. Dzięki zastosowaniu ścian fundamentowych z przestrzenią wentylowaną fundamentu otrzymujemy jednorodny termicznie i doskonale izolowany z każdej strony budynek. 

W przypadku wszystkich budynków, a więc również domów budowanych w technologii szkieletowej SWISS KRONO jest jeden element niezwykle istotny ze względu na trwałość budynku, ale także jego parametry termiczne. Jest to komponent łączący go z gruntem, czyli fundament. 

O ile w przypadku budynków wznoszonych w tradycyjnych technologiach murowanych - część podziemna jest po prostu kontynuacją (pod względem materiałowym) tego co dzieje się nad ziemią, o tyle w wypadku technologii szkieletowej już nie. Konieczne było więc opracowanie specjalnie pod tą technologię systemu ścian fundamentowych.

Fundament wentylowany” - co to takiego

Oczywiście technologia szkieletowa jest rozwiązaniem na tyle elastycznym, że można stosować ją także na tradycyjnych fundamentach. Przy prawidłowym wykonaniu budynek w tej konfiguracji będzie doskonale funkcjonować. Optymalny dla tej technologii jest bowiem inny i nieco nietypowy sposób fundamentowania. Można go określić jako „fundament wentylowany”. Prace, podobnie jak w przypadku tradycyjnych technologii zaczynamy - od wykonania wykopu i wylania betonowych lub zbrojonych ław fundamentowych. Kwestia zastosowania zbrojenia i jego parametrów zależy od warunków gruntowych i musi zostać rozstrzygnięta przez uprawnionego konstruktora, podobnie jak szerokość ław i głębokość posadowienia. Niewielka różnica polega na tym, że prace ziemne nie ograniczają się do wykopów pod ławy, ale również przestrzeni między nimi - czyli pod przyszłym budynkiem. Na ławach (podobnie jak w przypadku technologii tradycyjnych) układana jest warstwa poziomej izolacji przeciwwilgociowej, następnie murowane są ściany fundamentowe, a na nich (i tu pierwsze od tradycji odstępstwo) - wieniec. W nim osadzane są przelotowe kanały wentylacyjne o przekroju i ilości określonej projektem. Sam wieniec to element typowy dla znacznie wyższych partii budynku i zwykle służący do oparcia za jego pomocą stropu na ścianach nośnych. Tak zresztą jest i w tym przypadku, ale o tym za chwilę. Na razie jeszcze o kolejnych różnicach między wentylowanym fundamentem stosowanym w technologii Swiss Krono, a tradycyjnym posadowieniem. W wypadku tego drugiego przestrzeń między ścianami fundamentowymi jest na całej wysokości precyzyjnie wypełniana zagęszczanym warstwowo piaskiem, który w późniejszym etapie stanowić ma podkład dla warstw posadzkowych. W wypadku technologii Swiss Krono - wypełniony zostaje wyłącznie obszar do wysokości ław. Przestrzeń powyżej pozostaje wolna. Same ściany fundamentowe również nie są wykonywane jako lite, ale pozostawia się w nich przejścia techniczne o wysokości około 80cm. Przegrody zewnętrzne otrzymują dodatkowo warstwę izolacji termicznej w postaci płyt ze styropianu ekstrudowanego XPS o grubości 50mm. Wykończenie zewnętrzne cokołu może więc zostać wykonane metodami absolutnie tradycyjnymi, na przykład z zastosowaniem tynku żywicznego. Wewnętrzne ściany fundamentowe nie muszą być w żaden sposób dodatkowo wykańczane - co oczywiście stanowi kolejne uproszczenie prac budowlanych.

Izolujemy – czyli co daje wentylowana przestrzeń techniczna

Na tym etapie plac budowy prezentuje się więc następująco: na usytuowanej na głębokości określonej projektem ławach postawione są ściany fundamentowe zwieńczone wieńcem z osadzonymi w nim przelotowymi kanałami wentylacyjnymi. Przestrzeń między nimi jest wypełniona jedynie do górnych krawędzi ław. Pozostała kubatura pozostanie wolna, stanowić będzie wentylowaną przestrzeń techniczną, umożliwiającą przeprowadzanie prac związanych z serwisowaniem budynku, a także poprawiającą jego parametry cieplne. Kolejną bowiem czynnością jest ułożenie na wieńcu standardowego stropu w technologii Swiss Krono, złożonego z prefabrykowanych modułów opartych na drewnianych belkach dwuteowych BS-D o wysokości 300mm i obustronnie poszytych płytą SWISS KRONO OSB/3. Grubość płyt OSB dobrana jest do obciążeń które będą musiały przenosić. W tak przygotowaną konstrukcję wtłaczana jest ciśnieniowa izolacja termiczna w postaci granulatu celulozowego. Jest to więc technologia niemal identyczna jak przy wznoszeniu ścian. Różnicą jest oczywiście grubość elementów nośnych, w ścianach wynosi ona 160mm. Ostatnią istotną warstwą jest mocowana od spodu folia wiatroizolacyjna. Na tak przygotowanym stropie ułożone zostają warstwy wykończeniowe. Mogą nimi być podłogi laminowane, deski, kafle – pole do wykorzystania wszelkich materiałów nie jest w żaden sposób ograniczone.

Fundament wentylowany” - lista zalet

W efekcie otrzymujemy budynek, oparty na solidnych podstawach ze ścianami fundamentowymi o wysokości 80 cm, z wentylowaną przestrzenią. Jakie są korzyści zastosowania takiego rozwiązania? Przede wszystkim w przestrzeni pod stropem poprowadzone mogą być wszystkie instalacje, na czele z rurami kanalizacyjnymi, instalacją wodociągową, etc. W ten sposób dostęp do instalacji nie stwarza żadnych problemów i pozostają one ciągle w zasięgu prac serwisowych, modernizacyjnych czy napraw. Praca która w budynku posadowionym tradycyjnie wymagałaby rozkuwania posadzki, przerywania ciągłości izolacji przeciwwilgociowej i wiązała się z całkowitą dezorganizacją życia domowego - tutaj może być przeprowadzona bez żadnych przygotowań rozbiórkowych. To ogromne ułatwienie użytkowe, nie jest to jedyna zaleta takiego systemu konstrukcyjnego. Drugą jest eliminacja mostków termicznych zwykle występujących wzdłuż ścian fundamentowych. Trzecią - szybkość budowy i eliminacja wszystkich “mokrych” procesów towarzyszących wykonywaniu tradycyjnych posadzek - a więc uniezależnienie się od warunków pogodowych, temperatury i kaprysów aury. Nie ma również możliwości zawilgocenia stropu w czasie jego użytkowania - nawet w wypadku wysoko podchodzących wód gruntowych. Barierą nie do przejścia staje się tu wentylowana przestrzeń pod warstwami podłogowymi. Najistotniejszą izolacją przeciwwilgociową fundamentu staje się więc warstwa papy ułożona poziomo na ławach, zapobiegająca kapilarnemu podciąganiu wody przez ściany, oraz pionowa izolacja zewnętrznych przegród fundamentu - zapobiegająca z kolei zawilgoceniu ich wodą opadową. Ma to znaczenie głównie w warunkach zimowych, kiedy mogłoby nastąpić zamarznięcie zgromadzonej w ścianie wilgoci, a co za tym idzie ich erozja.

Tradycyjny fundament na dwa sposoby

Nieco wyżej była mowa o zastosowaniu dla budynków w technologii szkieletowej tradycyjnego fundamentowania. Precyzyjniej - jednego z dwóch systemów. Zdarza się bowiem w pewnych okolicznościach, że korzystne jest zastosowanie posadowienia budynku na ławach i ścianach fundamentowych z posadzką na gruncie, lub też na żelbetowej płycie fundamentowej. Dzieje się tak przede wszystkim w wypadku garażu, a także innych pomieszczeń w których przewidziane są duże obciążenia. Drugim argumentem za przyjęciem jednego z tych rozwiązań może być chęć zastosowania wodnego ogrzewania podłogowego - a więc konieczność wykonania stosownej betonowej warstwy akumulacyjnej. W tym wypadku posadzka lub płyta fundamentowa są rozwiązaniem zwyczajnie łatwiejszym.

***

W każdym więc wypadku warto pamiętać że dla budynków w technologii szkieletowej Swiss Krono dostępne są w zasadzie trzy systemy fundamentowania: dedykowany dla niej „fundament wentylowany”, ale także tradycyjne posadowienie na ławach lub też na płycie żelbetowej. Każdy z nich ma swoje zalety i warto je rozważyć na etapie projektowania własnego domu.