DOM ENERGOOSZCZĘDNY W TECHNOLOGII SWISS KRONO HOUSE22.04.2021

Rozważania na temat energooszczędności budynków z reguły zaczynają się od listy współczynników charakteryzujących przegrody budowlane. To istotne w tradycyjnych rozwiązaniach. Jednak wysoki współczynnik energooszczędności w połączeniu z komfortem użytkowania to główne elementy wyróżniające budynki w technologii SWISS KRONO HOUSE.

Energooszczędność budynków to termin od lat odmieniany przez wszystkie możliwe przypadki zarówno w mediach fachowych jak i popularnych. Z reguły jednak rozważania te zaczynają się (a najczęściej również kończą) na wymienieniu listy współczynników charakteryzujących przegrody budowlane. Często pojawiają się mylne stereotypy.

Energooszczędność czyli „wilk syty i owca cała”

Rozpocznijmy więc od początku, a więc od pytania czym w zasadzie jest energooszczędność i o co w tym wszystkim chodzi. Przy czym akurat odpowiedź na to drugie pytanie jest zadziwiająco prosta: chodzi o to, żeby było zdrowo, ekonomicznie i z poszanowaniem ekologii.Przy tym wszystkim “ekonomicznie” odnosi się co prawda głównie do kosztów eksploatacji, nie można jednak przy tym zapomnieć o kosztach inwestycyjnych. Nie jest sztuką zainwestować 100 000 zł, które przełoży się potem na 20 zł rocznych oszczędności. Tyle tylko, że jak łatwo policzyć - inwestycja zwróci się mniej więcej po 5 000 lat. Już widzimy, że nie tędy prowadzi droga. Podchodząc więc do wszystkiego nieco inaczej - należy tak zaplanować elementy inwestycji mające zmniejszyć zużycie energii, aby oszczędności które przyniosą zwróciły poniesione koszty w rozsądnym czasie. Oznacza to, że konieczny jest optymalny dobór elementów tak, aby tworzyły doskonale współdziałający system. Zachowując balans pomiędzy wygodnym mieszkaniem o rozsądnych kosztach utrzymania, ochroną środowiska i ochroną zasobów naturalnych. W chwili obecnej to bardzo ważne zadanie jakie spoczywa na każdym z nas.

Współczynnik przenikania ciepła według SWISS KRONO HOUSE

Warto teraz podeprzeć się przykładem - budynkiem wzniesionym w technologii szkieletowej SWISS KRONO HOUSE. Spróbujmy więc przejść przez ten sam proces, który wcześniej był udziałem inżynierów opracowujących cały system i dobrać optymalne pod względem energetycznym komponenty. Zacząć należy od analizy samego budynku. Przegrody wzniesione w systemie SKH oparte na belkach o przekroju dwuteowym i izolowane wdmuchiwanymi ciśnieniowo włóknami celulozowymi charakteryzują się doskonałym, bardzo niskim współczynnikiem przenikania ciepła U równym 0,16 W/m²K dla ścian i 0,13 W/m²K dla stropów. Warto wspomnieć jeszcze o folii izolacyjno - refleksyjnej stosowanej pod płytą OSB po wewnętrznej stronie ścian, mającej podwójną rolę: z jednej strony zabezpieczającą przed wilgocią, z drugiej ma za zadanie - odbijanie energii cieplnej do wnętrza budynku. Dopełnieniem układu są okna, także o świetnym współczynniku wynoszącym 0,8 W/m²K. Doskonałe parametry izolacyjne to jedna z cech charakterystycznych budownictwa szkieletowego w ogóle, a systemu SWISS KRONO HOUSE w szczególności.

Pojemność cieplna – szansa technologii SWISS KRONO HOUSE

Jest jednak jeszcze jedna istotna wartość fizyczna, która charakteryzuje tą technologię: bardzo mała pojemność cieplna. Celowo nie zostało tu od razu użyte określenie “zaleta” - ponieważ niska pojemność cieplna staje się zaletą dopiero przy odpowiednim dobraniu wszystkich elementów systemu. Jest to parametr mówiący (w sporym uproszczeniu) o tym, jak dużo energii może odebrać i zmagazynować dany materiał bądź element konstrukcyjny. Niska pojemność cieplna połączona z wysoką izolacyjnością będzie więc oznaczać, że ściany i inne przegrody, które w budynkach murowanych (zwłaszcza ciężkich) znacząco wpływają na stabilizację temperatury wewnątrz - tutaj będą miały znacznie mniejsze znaczenie. Oznacza to, że wewnętrzny mikroklimat będzie znacznie bardziej dynamiczny i podatny na sterowanie. Możliwe więc będą znaczne i niemal bezkosztowe oszczędności energii przez proste zaprogramowanie systemu grzewczego tak, aby wyłączał ogrzewanie zaraz po wyjściu domowników do pracy lub szkoły i włączał je z powrotem chwilę przed ich powrotem. Ten pomysł nie sprawdzi się w domach murowanych z ciężkimi ścianami konstrukcyjnymi o wysokiej pojemności cieplnej - bo samo ponowne nagrzanie ochłodzonych o kilka stopni Celsjusza przegród wymagać będzie kilku godzin. Przy lekkich ścianach szkieletowych warunkiem jest jednak system grzewczy o równie małej bezwładności i dużej możliwości sterowania. Optymalne staje się więc ogrzewanie elektryczne, co jest o tyle ciekawe, że przy ciężkich budynkach murowanych z reguły wskazywane jest ono jako rozwiązanie niezbyt ekonomiczne. W tym jednak wypadku jako jedyne umożliwi tak precyzyjne wykorzystanie wszystkich zalet systemu konstrukcyjnego. Aby system ten uzupełnić - warto dodatkowo zastosować system ogrzewania kominkowego. Sprawdza się on doskonale w okresach przejściowych - na przykład wiosną lub jesienią, a także przy chwilowych wahaniach temperatur, chociażby związanych z intensywnym wietrzeniem.

Pozostaje jednak jeden element, w którym duża bezwładność i stabilność jest wręcz wskazana: przygotowanie i przechowywanie ciepłej wody użytkowej. Zwykle jest ono sprzężone z ogrzewaniem, jednak w wypadku domów w systemie SWISS KRONO HOUSE postanowiono je rozdzielić i do tego ostatniego zadania przeznaczyć pompę ciepła o odpowiednio dobranej mocy. Całość tworzy spójny i wzajemnie się uzupełniający system grzewczy dający możliwość uzyskania bardzo dużych oszczędności energetycznych w trakcie użytkowania budynku i jednocześnie wymagający niezbyt wygórowanych nakładów inwestycyjnych.

A wentylacja... tylko z odzyskiem ciepła

W całej tej układance brakuje jednak jeszcze jednego elementu: wentylacji. Wymieniona już mała pojemność cieplna przegród powoduje, że do ogrzania domu potrzeba stosunkowo małej ilości energii - głównie dlatego, że nie gromadzi się ona w murach, a w powietrzu. Powoduje to jednak, że zarówno zwykłe otwarcie okien jak i tradycyjna wentylacja grawitacyjna powodują ogromne straty energetyczne - znacznie większe niż w budynkach murowanych. (W tych ostatnich zresztą straty ciepła wynikające z działania wentylacji grawitacyjnej również są ogromne). Aby temu zapobiec, należy odzyskiwać ciepło ze zużytego powietrza przed usunięciem go z budynku. W tym celu nieefektywna, wrażliwa na warunki atmosferyczne i generująca duże straty energii wentylacja grawitacyjna została zastąpiona wentylacją mechaniczną z rekuperatorem. Dzięki temu mimo niezbędnej dla komfortu mieszkańców stałej wymiany powietrza, ogromna większość wyprodukowanej dla ogrzania budynku energii cieplnej zostaje wewnątrz.

Na razie mówiliśmy jedynie o ogrzewaniu. Większość z nas nie zdaje sobie jednak sprawy, że parametry fizyczne charakteryzujące drewnianą konstrukcję szkieletową SWISS KRONO HOUSE opartą na belkach I-beam i szczelnej izolacji celulozowej stanowi również doskonałą ochronę przed uciążliwymi upałami w lecie. Jest ta także ważne w przypadku chłodzenia pomieszczeń wykorzystując klimatyzatory, co zresztą również (paradoksalnie) wpływa na oszczędność energii. Precyzując - wychłodzenie takiego budynku jest równie szybkie i proste jak jego nagrzanie - wymaga więc znacznie niższej mocy klimatyzatorów i umożliwia oszczędność energii również latem, przy jednoczesnym zapewnieniu mieszkańcom maksymalnego komfortu.