Jak to się zaczęło?

Warto przypomnieć, że niczym innym jak historyczną formą takich ścian jest powszechnie znany mur pruski lub szachulcowy (często błędnie ze sobą mylone), których zalety doceniono już w średniowieczu, a które rozwijały się aż do wieku XIX.

W XX wieku intensywny rozwój tej technologii (w znacznie jednak nowocześniejszej formie) nastąpił jednak głównie w Ameryce Północnej, stąd popularne określenie jej jako “kanadyjskiej”. Ta z kolei szturmem wdarła się na rynek polski w latach 90-tych, zdobywając wielu gorących entuzjastów, ale też rodząc ogromną ilość mitów i przekłamań. Niemniej po ponad ćwierćwieczu jej obecności w naszym otoczeniu można ją już chyba uznać za tradycyjną - tym bardziej, że jak każda stale użytkowana technologia, podlega nieustannym ewolucyjnym zmianom, przez co od pewnego czasu stosować możemy znacznie doskonalszą jej wersję.

Technologia SWISS KRONO HOUSE została stworzona w oparciu o najlepsze rozwiązania stosowane w tego typu budownictwie w Szwajcarii i krajach skandynawskich, gdzie duży nacisk kładzie się na energooszczędność, ekologię i niskie koszty użytkowania.