Węzły połączeniowe w stropie

Minimalne długości podparcia:

 • Co najmniej 50 mm przy podporze zewnętrznej,
 • Co najmniej 89 mm przy podporze pośredniej.

Podwalina, podpora:

 • Jeżeli nie ma innych danych, wszystkie detale przewidziane są dla nachylenia dachu do 45º.
 • Skośnie ukształtowane powierzchnie podpory wymagane są przy nachyleniu dachu powyżej 1,2º.
 • Zmienne łączniki krokwi (LSSU) są wymagane, jeżeli nachylenie dachu przekracza 2,4º. Dla tych okuć stosowane są skośnie ścięte wzmocnienia środnika.
 • Przy nachyleniu dachu powyżej 18º może być wymagane dodatkowe połączenie belki z podporą, aby przejąć ciężary z dachu.

Boczne zamocowanie przeciwko wywróceniu:

 • Wszystkie belki dachowe muszą na podporach końcowych i w przypadku wsporników być zamocowane z boku, aby uniknąć niebezpieczeństwa wywrócenia się belki. Znajdują tu zastosowanie belki BK-D i płyta SWISS KRONO OSB/3 jako wypełnienie pól lub skrzyżowane pasy bednarki stalowej. Pasy stalowe należy zamocować na końcach dwoma odpowiednimi gwoździami.

Wzmocnienia środnika:

 • Dla belek BK-D wymagane są wzmocnienia środnika, jeżeli pas górny nie jest zamocowany bocznie okuciem SIMPSON. One są również wymagane przy zmiennych okuciach stóp krokwi i wszystkich skośnie przyciętych dźwigarach.

Rysunki S1 i S2 Węzły połączeniowe w konstrukcji stropu

S1 - montaż na podporze zewnętrznej
1. Gwóźdź zwykły lub pierścieniowy o dl. 75 mm po obu stronach podpory
2. Oparcie belki min. 5cm na podporze
3. By uniknąć rozszczepienia pasa dolnego belki, gwoździe należy wbijać co najmniej 30 mm od końca belki. Gwoździe można wbijac pod kątem, aby nie rozszczepić belki wieńcowej

S2 - zewnętrzna belka usztywniająca
1. Belka usztywniająca
2. Gwoździe 75 mm, wbijać co 15 cm lub według projektu

S3 - Węzły połączeniowe belki dwuteowej w konstrukcji stropu
2. Belka brzegowa
3. Gwoźdź przybity ukośnie do górnego pasa belki
4. Oparcie belki min. 5 cm na podporze
5. Po jednym gwoździu do górnego i dolnego pasa belki
6. Gwoździe co 15 cm w pasie dolnym

S5 - płyta brzegowa - narożnik
2. Belka dwuteowa BS-D
3. Płyta brzegowa OSB 3 - 25 mm
4. trzy gwoździe w narożach
5. Gwoździe wbijane ukośnie co 15 cm
6. Gwoździe wbijane do pasa górnego i dolnego
7. Poszycie o grubości 12 mm
8. Elewacja 

S7 - panele blokujące użyte w celu wzmocnienia konstrukcji
1. Płyta brzegowa OSB3 - 25 mm. Tylko w przypadku belek 30 cm, chyba że używa się wzmocnień
2. W narożnikach budynku na odległości min. 1,2 m stosować wzmocnienia z belek przy ścianach 12 m

S9- stężenie poprzeczne pod ścianki nośne
1. Ściana nośna musi być posadowiona na stężeniu dolnej ściany nośnej
2. W miejscu połączenia belek pod ścianą nośną trzeba pozostawić minimum 5 cm podparcia dla obydwóch legarów i zainstalować belkę blokującą by podeprzeć legary
3. Gwoździe wbijać co 15 cm lub według projektu 

S11 - konstrukcja podwójnego legara
1. Należy pozostawić odstęp 5 mm pomiędzy wypełnieniem i dołem górnego pasa belki
2. Lite drewno lub płyta SWISS KRONO OSB/3 jako wypełnienie pomiędzy belkami na całej ich rozpiętości
3. Podczas wbijania gwoździ trzeba podeprzec tylną część środnika, aby nie uszkodzić połączenia środnika z pasem belki
4. Należy legary połączyć na styk i zbić razem gwoździami o długości 100 mm, w dwóch rzędach naprzemiennie co 30 cm, po każdej stronie podwójnego legara 

S12 - otwory stropowe, zawiesia montowane do góry
1. Należy zastosować podwójne legary. Patrz detal S11
2. Tylne wzmocnienie zawiesi. Przed zainstalowaniem wzmocnień z płyty SWISS KRONO OSB/3 do podwójnego legara należy wbić dodatkowe gwoździe o długości 75 mm każdy do środnika w miejscu, gdzie umieści się wzmocnienie z OSB; końce gwoździ należy zagiąć. Zainstalować wzmocnienie z SWISS KRONO OSB/3 ściśle do górnego pasa przy użyciu 10gwoździ o długości 75 mm każdy. Jeżeli jest to możliwe, należy zagiąć końce gwoździ.
Wzmocnienie z płyty SWISS KRONO OSB/3 musi być na tyle długie (minimum 20 cm), aby podczas wbijania gwożdzi nie rozszczepiło się.

S13 - otwory stropowe. Zawiesia czołowe
1. Tylne wzmocnienia zawiesi. Przed zainstalowaniem wzmocnień z płyty SWISS KRONO OSB/3 do podwójnego legara należy wbić trzy dodatkowe gwoździe o długości 75 mm do środnika w miejscu, gdzie umieści się wzmocnienie z płyty SWISS KRONO OSB/3. Należy zagiąć końce gwoździ. Zainstalować wzmocnienie z płyty OSB ściśle do górnego pasa belki przy użyciu 10 gwoździ o długości 100 mm. Jeżeli to możliwe, nalezy zagiąć końce gwoździ.
2. Zamontuj podwójny legar tak, jak to pokazano na rys. S11(pełne wypełnienie)
3. Być może trzeba będzie zastosować usztywnianie podpór przy zawiesiach
4. Wzmocnienie z dwóch stron środnika. Wzmocnienie z płyty SWISS KRONO OSB/3 musi być na tyle długie (minimum 20 cm), aby podczas wbijania gwoździ nie rozszczepiało się

S14 - połączenie legara z belką policzkową schodów
1. Podwójny legar patrz S11 (pełne wypełnienie środnika). Tylne wzmocnienie zawiesia patrz detal S13
2. Obustronne okucie. Użyj minimum 12 gwoździ o długości 100 mm do podwójnych legarów. Minimum 4 gwoździe do belki policzkowej.
Dla belki policzkowej dłuższej niż 4 metry liczba gwoździ zgodnie z zaleceniem projektanta.

S19 - podpory z drewna przy obciążeniu skupionym
1. Odległość 2 mm
2. Podpory z drewna litego (minimum 38 x 89 mm)

Konstrukcja wspornika z belką BS - D
W1 - wspornik bez wzmocnień
1. Obciążenie wspornika zgodnie z zaleceniami konstruktora
2. Belki blokujące powinny być zamontowane po obydwu stronach wspornika na długości 1,2 m po każdej stronie
3. Belki wstające poza ścianę zewnętrzną należy zabezieczyć przed korozją biologiczną
4. Tylko równomiernie rozłożone obciążenie
5. Jeżeli na wspornik działają obciążenia ściany i dachu, to może on maksymalnie wystawać 60 cm. Jeżeli wspornik nie jest obciążony, to może on maksymalnie wystawać 1,2 m. Wszystkie wyżej wymienione warianty muszą być obliczone przez konstruktora
6. Minimum 60 cm

W3 - wzmocnienie wspornika podwójnym poszyciem
1. Belka blokująca
2. Płyta brzegowa
3. Usztywnienie środnika z dwóch stron
4. Maksymalnie 60 cm
5. Poszycie wspornika z dwóch stron. Poszycie wspornika musi być dopasowane do pełnej wysokości belki. Gwoździe 6,5 cm wbijane co 15 cm. Wbijać gwoździe naprzemiennie, aby unikać uszkodzenia pasów belki

W3 - rozmieszczenie gwoździ w podwójnym poszyciu
1. Wbijać gwoździe 75 mm co 15 cm. Gwoździe wbijać naprzemiennie po przeciwnych stronach pasów belki, by uniknąć jej pęknięcia.
2. Rozpocząć wbijanie gwoździ minimum 5 cm od końca wspornika
3. Widok z góry

Zawiesie SIMPSON ITTM. Typowy montaż w bloczkach betonowych

M5- strop blokowany belką dwuteową
1. Belka blokująca
2. Wzmocnienie środnika (patrz detal)
3. Belka z drewna litego - impregnowana.
Wielkość elementu drewnianego i kotew określa konstruktor.

M6 - strop blokowany belką drewnianą dwuteową
1. Blokada stropu i podparcie brzegu poszycia belką drewnianą 38 x 89 mm - impregnowaną. Mocowanie do ściany murowanej łącznikammi do betonu
2. Gwoździe 75 mm wbite ukośnie do górnego pasa i do belki 38 x 89 mm
3. Wzmocnienie środnika (patrz detale)
4. Belka z drewna litego - impregnowana, wielkość elementu drewnianego i kotew określa konstruktor

 

M7
1. Wymagane wzmocnienia środnika (patrz detale)
2. taśma metalowa atestowana
3. Belka drewniana - impregnowana, wielkość elementu drewnianego i kotew określa konstruktor
4. Zawiesia metalowe typu MIT mocowane do góry

M8
1. wymagane wzmocnienie środnika (patrz detale)
2. Blokada stropu belką drewnianą - impregnowaną
3. Blokada drewniana - impregnowana, ciągła (wielkość elementu drewnianego i kotew określa konstruktor)
4. Zawiesie montowane od przodu typu U/HU lub IUT

 

M9
1. Belka z drewna litego - impregnowana
2. Kotwy wmurowane w ścianę
3. Połączenie stropu do równoległej ściany murowanej

M10
1. Belka blokująca
2. Wzmocnienie środnika
3. Wentylowana pustka powietrzna
4. Ściana fundamentowana

 

Montaż belek stropowych do stalowych i drewnianych dźwigarów

F2
1. Element z drewna litego o grubości dostosowanej do długości gwoździa zawiesia, zamontowany do konstrukcji stalowej odpowiednim łącznikiem (patrz firmy towarzyszące)
2. Wzmocnienie środnika (patrz detale)
3. Zawiesia metalowe typu MIT montowane od góry
4. Konstrukcja stalowa
F3
1. Wzmocnienie środnika (patrz detale)
2. Metalowe zawiesie belki montowane od góry
3. Dźwigar z drewna litego lub klejonego

Wzmocnienie środnika

Wzmocnienia środnika wymagane są tylko wtedy, gdy:

 • Boki zawiesi nie usztywniają bocznie górnego pasa każdej belki.
 • Jeżeli zwiększona jest dopuszczalna siła na podporze końcowej lub pośredniej, wzmocnienia środnika przy podporach muszą mieć szczelinę 5 mm przy górnym pasie belki, lecz muszą być ściśle i całkowicie oparte na dolnym pasie belki.

Wzmocnienie może być wykonane z płyty SWISS KRONO OSB/3 lub drewna litego o grubości 38-40 mm, szerokość wzmocnienia 89 mm lub 140 mm

Zasady mocowania belek BS-D w metalowych zawiesiach

Uwaga!

Zainstaluj wypełnienia, by ich połączenia były naprzemienne. Odpowiednia grubość wypełnienia może być osiągnięta poprzez złożenie ze sobą płyt SWISS KRONO OSB/3.

Zamontuj wypełnienie do górnego pasa belki dla zawiesi montowanych od góry oraz przymocuj do dolnego pasa dla zawiesi montowanych od przodu

 

Zawiesia

Metalowe zawiesie SIMPSON www.simpsonstrongtie.pl

Zawiesia SIMPSON z kołnierzem montażowym od góry

 Szerokość belki

 Wysokość belki

 Typ okucia

 Gwoździe [mm] Belka główna

 Gwoździe [mm] Belka boczna

 89

 241

 MIT49,5

 3,7 x 50

 3,8 x 38

 89

 302

 MIT411,88

 3,7 x 50

 3,8 x 38

 89

 356

 MIT414

 3,7 x 50

 3,8 x 38

 89

 406

 MIT416

 3,7 x 50

 3,8 x 38

Zawiesia SIMPSON z kołnierzem montażowym od przodu

 Szerokość belki

 Wysokość belki

 Typ okucia

 Gwoździe [mm] Belka główna

 Gwoździe [mm] Belka boczna

 89

 241

 HU410

 4,0 x 60

 3,7 x 50

 89

 302

 HU410

 4,0 x 60

 3,7 x 50

 89

 356

 HU416

 4,0 x 60

 3,7 x 50

 89

 406

 HU416

 4,0 x 60

 3,7 x 50

Okucie LSU firmy SIMPSON
Ten łącznik można na budowie nagiąć i dopasować do odpowiedniego spadku dachu do kąta 45º

 Szerokość belki

 Wysokość belki

 Typ okucia

 Gwoździe [mm]
Belka główna

 Gwoździe [mm]
Belka boczna

 BK-D

 58mm

 241-406*

 LSSUI35

 3,7 x 50

 3,8 x 38

 3,7 x 50

 3,8 x 38

*przy wysokości dźwigara 406 mm muzą być zastosowane dodatkowe wzmocnienia przeciwko wywróceniu się belki

Okucie VPA firmy SIMPSON z łącznikiem LSSU i LSTA
Łącznik VPA można stosować w kombinacji z łącznikiem LSSU i LSTA dla nachylenia dachu 14º do 45º

 Typ belki

 Wysokość belki

 Typ okucia

 Gwoździe [mm]
Belka główna

 Gwoździe [mm]
 Belka boczna

BK-D 58mm

 241-406*

 VPA35 z LSSUI35

 3,7 x 50

 3,8 x 38

 3,7 x 50

 3,8 x 38

*przy wysokości dźwigara 406 mm muzą być zastosowane dodatkowe
wzmocnienia przeciwko wywróceniu się belki

Węzły połączeniowe w dachu

D1 - połqczenie belek w kalenicy dachu samoreguluiqce sig do kqta pochylenia dachu
1. Skośne wzmocnienie belki z każdej strony
2. Kalenica - drewno klejone
3. Perforowane taśmy stalowe

D3 - polqczenie belki krokwiowej na kalenicy
1. Płyta SWISS KRONO OSB/3 18mm x 60 cm z dwóch stron przybita 12 gwoździami lub metalową tasmą perforowaną
2. Skośne docięcia z dwóch stron belki drewnianej
3. Drewno klejone
4. Belka blokująca lub stalowy łącznik krzyżowy

D7 - otwór dachowy z użyciem zawiesi

1. Konieczne mogą okazać się elementy usztywniające podpory
2. Zawiesie
3. Wzmocnienie belki

D11 - nawis równoległy do belek krokwiowych
1. Gdy wielkość L przekracza rozstaw belek krokwiowych, należy zastosować dodatkową krokiew
2. 38 mm x 89 mm belka nawisu wycięta przy górnym pasie belki krokwiowej. Przybić ukośnie do belki wieńcowej i górnego pasa belki krokwiowej

Otwory

1. Z wyjątkiem docinania do odpowiedniej długości nigdy nie tnij, nie przewiercaj i nie nacinaj pasów belek.

2. Przy wykonywaniu otworów zaleca się zachować odległość od pasów dolnych i górnych 5 mm.

3. Tam gdzie trzeba wyciąć więcej niż jeden otwór, odległość pomiędzy brzegami otworu musi mieć więcej niż podwójna średnica największego okrągłego otworu lub podwójny wymiar największego kwadratowego otworu.

4. Wyjątki od zasad wymagają dodatkowych danych dołączonych do planów.

5. W sprawie otworów specjalnych, które nie zostały uwzględnione, proszę zwrócić się do konstruktora.

6. Rozmieszczenie otworów:

 • odległość krawędzi otworu od końca belki lub od obciążeń silami skupionymi– ℓv - nie powinna być mniejsza niż 500 mm lub 1,5H : ℓv >= 1,5H; ℓv >= 500 mm;
 • odległość krawędzi otworu od osi podpory – lA - powinna być większa od 0,25L; ℓA > 0,25L, gdzie L – rozpiętość belki,
 • odległość między krawędziami otworów - ℓz nie powinna być mniejsza od ℓz >= 2H;

 Liczba otworów nie może przekraczać 2 szt. pod warunkiem rozmieszczenia ich w strefie występowania najmniejszych wartości sił poprzecznych (naprężeń stycznych), np. w strefie środkowej belki. Liczba otworów w środniku może być zwiększona jedynie na podstawie obliczeń statycznych.

Seria kilku małych otworów musi się zmieścić w średnicy otworu.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie tnij, nie nacinaj i nie przewiercaj pasów belki. Nigdy nie nacinaj środnika belki więcej, niż jest to konieczne. Otwory w środniku należy wycinać ostrymi narzędziami. Otwory prostokątne lub kwadratowe nie mogą mieć naroży ponacinanych za daleko, osłabia to w znacznym stopniu konstrukcję. Zaleca się delikatne zaokrąglenie naroży. Rozpocznij wycinanie prostokątnego lub kwadratowego otworu od wywiercenia otworów o średnicy 2 cm w każdym rogu, a następnie wykonaj nacięcia pomiędzy otworami po to, by zminimalizować uszkodzenia belki.

Rozwiązania dachowe

1. Belka kalenicowa
2. Dźwigar dachowy
3. Dylatacja 15 mm
4. Wzmocnienie środka
5. Śruba łącząca

1. Belka blokująca lub wypełnienie z płyty SWISS KRONO OSB/3
2. Skośna podwalina
3. Płyta brzegowa
4. Zamocowanie belki zgodne z projektem

 Otwory wentylacyjne dla konstrukcji dachowych