Składowanie

 • Belki należy przechowywać, składować i przewozić w pozycji pionowej
 • Nie przechowuj belek w bezpośrednim kontakcie z gruntem
 • Należy zabezpieczyć belki przed bezpośrednim działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
 • Należy korzystać z przekładek, by oddzielić poszczególne pakunki, rozstaw ich nie może być większy niż 2 m
 • Składowanie paczek nie wyżej niż 3 m
 • Otwieraj opakowania dopiero tuż przed montażem
 • Uważaj, by nie uszkodzić belek podnożnikiem lub dźwigiem
 • Nie skręcaj ani nie obciążaj belek, gdy są one w pozycji poziomej
 • Podnosząc belki dźwigiem należy pamiętać, aby: podnosić belki całymi paczkami, tak jak zostały one przysłane całe paczki należy tak układać, aby środniki belek były w położeniu pionowym
 • Odpowiednio podeprzyj paczki na gruncie, by zmniejszyć ugięcie
 • Pojedyncze sztuki należy traktować ostrożnie by ich nie uszkodzić podczas mierzenia, ciącia, przenosić pionowo, nie płasko

 

Zasady użytkowania podłogi

Wiele czynników ma wpływ na użytkowanie podłogi. Każdy użytkownik ma inne oczekiwania względem "zachowania się" podłogi. Przedstawione poniżej wymogi pozwolą zaprojektować podłogę tak, aby satysfakcjonowała jej użytkownika:

 • By spełniały swe zadania, belki muszą być zamontowane w miejscu suchym i dobrze wentylowanym
 • Przyklejając podłogę do belek dodatkowo ją usztywniamy i unikniemy skrzypienia (gwoździe obowiązkowo)
 • Grubsza podłoga z SWISS KRONO OSB/3 ulepszy jej użytkowanie
 • Używając wyższych belek, niż jest to wymagane, uzyskamy sztywniejszą podłogę
 • Używanie poprzecznych stężeń, usztywnień czy blokad poprawi użytkowanie podłogi
 • Odpowiedni montaż przez wykwalifikowaną firmę jest elementem decydującym, zadowalający efekt

Staranne suche składowanie i magazynowanie elementów na budowie, zachowanie minimalnych głębokości podparcia, czysty montaż poszycia, jak również staranne wykonanie wszystkich zamocowań (gwoździe, klejenie) są nieodzownym czynnikiem do osiągnięcia końcowego efektu.

Bezpieczny montaż

WAŻNE! Belki nie są stabilne, dopóki nie zostaną całkowicie zamontowane, i nie przenoszą żadnego obciążenia, dopóki nie zostaną całkowicie usztywnione oraz pokryte poszyciem.

Unikniesz nieprzewidzianych sytuacji stosując się do poniższej instrukcji:

 • zaraz po założeniu usztywnij i przymocuj każdą belkę używając zawiesi, płyt blokujących, desek brzegowych lub poprzecznego stężenia na końcach belek
 • do momentu założenia ostatecznego poszycia nie należy zdejmować tymczasowego usztywnienia
 • tymczasowe usztywnienia muszą mieć wymiar min.2,5 x 10 cm i długie przynajmniej na 2,5 m
 • usztywnienia muszą być przymocowane do górnej powierzchni belki minimum dwoma gładkimi gwoździami 3,8/60 mm
 • załóż końce przyległych usztywnień na przynajmniej dwie belki
 • w belkach nośnych należy usztywnić górne i dolne pasy oraz czoła za pomocą deski brzegowej
 • przymocuj stałe poszycie do belek, zanim umieścisz obciążenie na podłodze. Materiały budowlane składuj tylko na belkach podpierających lub ścianach
 • nigdy nie montuj ani nie naprawiaj uszkodzonych belek
 • w celu uniknięcia ruchu osiowego ciągłej linii usztywnienia zakotwicz je do stabilnej ściany końcowej lub obszaru usztywnionego przez poszycie stałe
 • wszystkie belki brzegowe, tymczasowe usztywnienia należy zamontować przed wpuszczeniem budowniczych na konstrukcję
 • tylko ciężar budowniczych jest dopuszczalny na konstrukcji, zanim założy się całkowicie poszycie
 • po zamontowaniu poszycia nie przeciążaj belek ponad zaprojektowane obciążenia
 • belki należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem
 • czasami należy zastosować inne zasady montażu w zależności od zaistniałych sytuacji, decyduje o tym uprawniony projektant

Instrukcja montażu belek BS-D

 

Rysunki 1-13

1. Nie wycinaj otworów o średnicy większej niż 3,5 cm bliżej niż 2,5 cm do podpory

2. Nie nacinaj za dużych otworów. Nie niszcz pasów belki

3. Nie uderzaj młotkiem w pasy belki, by ich nie uszkodzić

4. Nie przecinaj i nie wycinaj pasów

5. Nie wycinaj pasów belki, by jej nie uszkodzić

6. Nie wbijaj bliżej niż 5 cm do końca belki

7. Nie przycinaj górnego pasa belki poza wewnętrzny brzeg podpory

8. Nie podpieraj belki na środniku

9. Wymagane wzmocnienie na pełnej wysokości dźwigara poza zawiesiami

10. Wymagane wzmocnienie na pełnej wysokości poza zawiesiami zarówno na belce, jak i na dźwigarze

11. Wzmocnienie powinno wypełniać cały dźwigar

12. Wymagane wzmocnienie na pełnej wysokości poza zawiesiem zarówno dla belki, jak i dla dźwigara

13. Zawiesia muszą być w pionie, nigdy skrzywione