Dane techniczne

Program standardowy

Belki stropowe

 BELKI STROPOWE BS-D (Aprobata techniczna nr ETA-11/0111)

 TYP

 Wysokość belki/długość

 Wymiary pasów
 górnego i dolnego

 Liczba sztuk
 w opakowaniu

 BS-D 200

 200mm / 4.20, 5.40, 7.20m

 89/38mm

 15

 BS-D 240

 241mm / 4.20, 5.40, 7.20m

 89/38mm

 15

 BS-D 300

 302mm / 4.20, 5.40, 7.20m

 89/38mm

 15

 BS-D 350

356mm / 4.20, 5.40, 7.20m

 89/38mm

 15

 BD-D 400

406mm / 4.20, 5.40, 7.20m

 89/38mm

 15

Belki dachowe

 BELKI KROKWIOWE BK-D (Aprobata techniczna nr ETA-11/0111)

 TYP

 Wysokość belki/długość

 Wymiary pasów
górnego i dolnego

 Liczba sztuk
w opakowaniu

 BK-D 200

 200mm / 7.50, 9.00 m

 58/38mm

 21

 BK-D 240

 241mm / 7.50, 9.00 m

 58/38mm

 21

 BK-D 300

 302mm / 7.50, 9.00 m

 58/38mm

 21

 BK-D 350

 356mm / 7.50, 9.00 m

 58/38mm

 21

 BK-D 400

 406mm / 7.50, 9.00 m

 58/38mm

 21

Słupki ścienne

 Słupki Ścienne SP-D (Aprobata techniczna nr ETA-11/0111)

 TYP

 Wysokość belki/długość

 Wymiary pasów
górnego i dolnego

 Liczba sztuk
 w opakowaniu

 SP-D 160

 160mm / 2.70m

 45/45mm

 27

 SP-D 180

 180mm / 2.70m

 45/45mm

 27

 SP-D 200

 200mm / 2.70m

 45/45mm

 27

 SP-D 240

 240mm / 2.70m

 45/45mm

 27

Dane techniczne

Belki stropowe SWISS KRONO I – BEAMS typu BS-D

 Oznaczenie

 Wymiary, mm 

 

 Wysokość belki H

 Szerokość pasów b

 Wysokość pasów h

Grubość środnika bw

 BS-D 200

 200

 89

 38

10

 BS-D 240

 241

 89

 38

10

 BS-D 300

 302

 89

 38

10

 BS-D 350

 356

 89

 38

10

 BS-D 400

 406

 89

 38

10

Długość elementu LA=< 12000 mm

 
Belki dachowe SWISS KRONO I – BEAMS typu BK-D

 Oznaczenie

 Wymiary, mm

 

 Wysokość belki H

 Szerokość pasów b

 Wysokość pasów h

Grubość środnika bw

 BK-D 200

 200

 58

 38

10

 BK-D 240

 241

 58

 38

10

 BK-D 300

 302

 58

 38

10

 BK-D 350

 356

 58

 38

10

 BK-D 400

 406

 58

 38

10

Długość elementu L B =< 12000 mm

 
Słupy SWISS KRONO I – BEAMS typu SP-D

 Oznaczenie

 Wymiary, mm

 

 Wysokość przekroju słupa H

 Szerokość pasów b

 Wysokość pasów h

 Grubość środnika bw

 SP-D 160

 160

 45

 45

10

 SP-D 180

 180

 45

 45

10

 SP-D 300

 200

 45

 45

10

 SP-D 350

 240

 45

 45

10

Długość elementu LC =< 2700 mm

 

Właściwości wytrzymałościowe i sprężyste drewna na pasy

 Właściwość

 Symbol

Jednostka

Wartość charakterystyczna / średnia *)

Wytrzymałość na zginanie

 fm,kN/mm2

24,0

Wytrzymałość na rozciąganie:

 

 

 wzdłuż włókien 

ft,0,kN/mm2

14

 w poprzek włókien

 ft,90,k

0,5

 Wytrzymałość na ściskanie:

 

 

 wzdłuż włókien 

fc,0,k N/mm2

21

 w poprzek włókien

fc,90,k

2,5

 Wytrzymałość na ścinanie 

 fv,k N/mm2

 2,5

 Moduł sprężystości średni, wzdłuż włókien

 E0,mean  N/mm2

 11000

 Moduł odkształcenia postaciowego

 Gmean N/mm2

 690

*) według EN 338 dla drewna klasy wytrzymałości C24

Właściwości wytrzymałościowe i sprężyste płyt OSB/3 na środniki

 Właściwości

 Symbol

Jednostka

 Wartość charakterystyczna / średnia *)

Wytrzymałość na zginanie w kierunku:

 

podłużnym płyt

f m,0,k N/mm2

18,0

poprzecznym płyt

m,90,k

 

9,0 

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku:

 podłużnym płyt 

f t,0,kN/mm2

9,9

 poprzecznym płyt

f t,90,k

7,2

Wytrzymałość na ściskanie w kierunku

 podłużnym płyt 

fc,0,k N/mm2

15,9

 poprzecznym płyt

fc,90,k

12,9

 Wytrzymałość na ścinanie

 prostopadłe do płaszczyzny płyty

fvN/mm2

6,8

 w płaszczyźnie płyty

fr

1,0

Średni moduł sprężystości przy zginaniu w kierunku
podłużnym płyt 

Em,0,k N/mm2

 4930

Średni moduł odkształcenia postaciowego przy ścinaniu:

prostopadłym do płaszczyzny płyty

GvN/mm2

1080

w płaszczyźnie płyty

Gr

50

*) według EN 12369-1 dla płyt o OSB/3 o grubości 10 mm

Właściwości mechaniczne belek BS-D i BK-D

Oznaczenie

 Mk
kNm

Vk
 kN

F c,90,
kkN

EI m
Nmm 2 10 12

GA m
N10 6

 BS-D 200

6,9

 4,7

11,1 1)
26,7 2)
36,7 3)

0,437

1,34

 BS-D 240

8,6

 5,8

0,685

1,78

 BS-D 300

11,2

 7,7

1,158

2,44

 BS-D 350

13,5

 9,4

1,683

3,02

 BS-D 400

15,6

 11,0

2,259

3,56

 BK-D 200

4,2

 4,5

7,3 1)
17,4 2)
23,9 3)

0,264

1,34

 BK-D 240

5,2

 5,7

0,415

1,78

 BK-D 300

6,8

7,5

0,703

2,44

 BK-D 350

8,2

9,2

1,025

3,02

 BK-D 400

9,5

10,9

1,379

3,56

M- moment zginający (wartość charakterystyczna)
Vk - siła ścinająca (wartość charakterystyczna)
Fc,90,k - siła ściskająca na podporze (nośność charakterystyczna) – nośność oparcia belek na podporze
EI m - sztywność na zginanie (wartość średnia)

GAm - sztywność na ścinanie (wartość średnia)1) Nośność charakterystyczna oparcia belek przy efektywnej długości podparcia l ef = 50 mm

2) Nośność charakterystyczna oparcia belek przy efektywnej długości podparcia l ef = 80 mm 
(50 mm + 30 mm – wg EN 1995-1-1) i współczynniku k c,90 = 1,5

3) Nośność charakterystyczna oparcia belek wieloprzęsłowych na podporach pośrednich przy 
efektywnej długości podparcia l ef = 110 mm (50 mm + 2 × 30 mm – według EN 1995-1-1) i współczynniku k c,90 = 1,5 

Właściwości mechaniczne słupów SP-D

Oznaczenie

 A tot mm2 Gmean Atot kN10 immimmFk,y kNFk,z kN

SP-D 160

4455,87

 0,76

50,6

12,2

70,99

23,73

SP-D 180

4545,51

 0,97

58,7

12,1

79,86

23,79

 SP-D 200

4635,15

 1,89

66,8

12,0

85,99

23,85

 SP-D 240

4814,42

1,62

82,7

11,8

94,40

23,96

A tot -całkowite pole przekroju słupa w odniesieniu do drewna
GmeanAtot - sztywność na ścinanie (wartość średnia)
iy- promień bezwładności przekroju względem osi y

iz - promień bezwładności przekroju względem osi zFk,y - nośność charakterystyczna przy wyboczeniu względem osi y – dla LC = 2700 mmFk,z - nośność charakterystyczna przy wyboczeniu względem osi z – dla LC/2 = 1350 mm (przy poziomym usztywnieniu słupa w połowie wysokości)

Otwory w belkach i słupach są dozwolone pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:

 • otwory powinny być usytuowane w środku środników, pomijając otwory małe o średnicy nie większej niż 20 mm,
 • średnice otworów okrągłych lub wysokości otworów prostokątnych (w mm) nie mogą być większe niż 0,4H (gdzie H – wysokość elementu); szerokość otworu prostokątnego nie może być większa niż H; promień zaokrąglenia przekroju prostokątnego nie powinien być mniejszy niż 15 mm,
 • rozmieszczenie otworów:
  • odległość krawędzi otworu od końca elementu lub od obciążeń siłami skupionymi nie powinna być mniejsza niż 500 mm lub 1,5H,
  • odległość krawędzi otworu od osi podpory nie powinna być mniejsza niż 0,25L (gdzie L – rozpiętość belki lub długość słupa),
  • odległość między krawędziami otworów nie powinna być mniejsza niż 2H.
 • Liczba otworów nie może przekraczać 2 szt. pod warunkiem rozmieszczenia ich w strefie występowania najmniejszych wartości sił poprzecznych (naprężeń stycznych), np. w strefie środkowej belki. Liczba otworów w środniku może być zwiększona jedynie na podstawie obliczeń statycznych.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów belek i słupów SWISS KRONO I-BEAMS

Wymiary

 Oznaczenie

Jednostka

Odchyłki wymiarów

Wysokość elementu

 H

mm

-2/+2

Szerokość pasów

b

mm

-1/+3

Wysokość pasów

h

mm

-1/+1

Grubość środnika

bw

 mm

 -0,8/+0,8

 Długość belek

LB

mm

-6/+6 *)

 Długość słupów

LC

mm

-6/+6

*) –10/+10 w przypadku LB> 6000 mm

Współczynnik k mod dla belek i słupów SWISS KRONO I-BEAMS

Klasa czasu trwania obciążenia

 Współczynnik kmod

 

 Drewno (pasy) – klasa użytkowania

 Płyty OSB/3 (środniki) – klasa uzytkowania

 

 Działanie stałe

 0,60

 0,60

 0,40

 0,30

 Działanie długotrwałe

 0,70

 0,70

 0,50

 0,40

 Działanie krótkotrwałe

 0,80

 0,80

 0,70

 0,55

 Działanie średniotrwałe

 0,90

 0,90

 0,90

 0,70

 Działanie chwilowe

 1,10

 1,10

 1,10

 0,90

 *) według EN 1995-1-1 (Eurokod 5)

Współczynnik  kdef dla  belek i słupów SWISS KRONO I-BEAMS

Klasa użytkowania

  Współczynnik kdef

 

 Drewno (pasy)

 Płyta OSB/3 (środniki)

 1

0,60

1,50

 2

0,80

2,25

 *) według EN 1995-1-1 (Eurokod 5)

Specyfikacja elementów składowych.

Belki SWISS KRONO I-BEAMS typu BS-D i BK-D oraz słupy SWISS KRONO I-BEAMS  typu SP-D są elementami kompozytowymi z materiałów drewnopochodnycho przekroju dwuteowym. Górne i dolne pasy wykonane są z litego drewna konstrukcyjnego (klasa wytrzymałości co najmniej C24 według EN 338). Środniki wykonane są z płyt o wiórach orientowanych (OSB/3 ) spełniających wymagania EN 300 i EN 12369-1.
Złącza klinowe pasów, złącza klinowe środników i pasy ze środnikiem sklejone są klejem odpowiadającym wymaganiom EN 301 lub EN 15425. Elementy składowe belki są prasowane na specjalnych prasach przy użyciu wodoodpornych klejów, dzięki temu uzyskują najwyższą sztywność i gwarantowaną stabilność wymiarów.

Stosowanie

Belki i słupy SWISS KRONO I-BEAMS powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, z uwzględnieniem nośności podanych w tabelach 5 i 6.  W obliczeniach należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie stateczności środnika (przyjmując nominalną grubość środnika z uwzględnieniem ujemnych odchyłek wymiarów), płaską postać zginania belki oraz na konieczność poziomych usztywnień słupów w celu zmniejszenia długości wyboczeniowej. Niezbędne jest zastosowanie usztywnienia za pomocą poziomego rygla w połowie wysokości słupa albo zastosowanie usztywnienia za pomocą okładzin (jednostronnie lub dwustronnie z płyt OSB/3).
Belki i słupy SWISS KRONO I-BEAMS powinny być wbudowywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel zgodnie z planem montażu uwzględniającym rozwiązania techniczne określonego obiektu.

Uwaga

Zastosowanie jednostronnego poszycia słupków w ścianie z płyt OSB3 gr. 10 mm zabezpiecza słupki przed wyboczeniem w płaszczyźnie ściany; zaleca się stosowanie poszycia dwustronnego. Oparcie na podporach – wg EN 1995-1-1: 2004+A1:2008

Wartość charakterystyczną obciążenia działającego na podpory, równą reakcji podpór belek należy określać dla każdego przypadku w ramach obliczeń statycznych do projektu budowlanego zgodnie z EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 oraz przepisów miejscowych. Obciążenie charakterystyczne belek – qk - w kN/m. Wartości charakterystyczne obciążenia w kN / m belek SWISS KRONO I-BEAMS zestaw 1 i 2 należy ustalać na podstawie obliczeń statycznych wg EN 1995-1-1:2004 i wymagań krajowych w ramach projektu budowlanego.

Otwory w belkach i słupach są dozwolone pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:

 • otwory powinny być usytuowane w środku środników, pomijając otwory małe o średnicy nie większej niż 20 mm,
 • średnice otworów okrągłych lub wysokości otworów prostokątnych (w mm) nie mogą być większe niż 0,4H (gdzie H – wysokość elementu); szerokość otworu prostokątnego nie może być większa niż H; promień zaokrąglenia przekroju prostokątnego nie powinien być mniejszy niż 15 mm
 • rozmieszczenie otworów:- odległość krawędzi otworu od końca elementu lub od obciążeń siłami skupionymi nie powinna być mniejsza niż 500 mm lub 1,5H- odległość krawędzi otworu od osi podpory nie powinna być mniejsza niż 0,25L (gdzie L- rozpiętość belki lub długość słupa),- odległość między krawędziami otworów nie powinna być mniejsza niż 2H
 • Liczba otworów nie może przekraczać 2szt. Pod warunkiem rozmieszczenia ich w strefie występowania najmniejszych wartości sił poprzecznych (naprężeń stycznych), np. w strefie środkowej belki. Liczba otworów w środniku może być zwiększona jedynie na podstawie obliczeń statystycznych.

Nośność osiowa belek

Nośność osiowa belek powinna być obliczana na podstawie zasad określonych w PN-EN 1995-1-1:2004 + A1:2008. Siły osiowe mogą być przenoszone jedynie przez pasy. Wyboczenie elementów powinno być zabezpieczone na podstawie obliczeń statycznych w ramach projektowania. W przypadku kombinacji oddziaływań np. ściskania i zginania, powinny być stosowane reguły określone w EN 1995-1-1.)