Płyty HPL - dane techniczne

1 - Budowa


Laminaty HPL są produkowane w arkuszach lub w rolach. Górna strona arkuszy posiada warstwę dekoracyjną jednokolorową, imitującą drewno lub kamień, a także o wzorach fantazyjnych.

Dolna strona jest przeszlifowana i przygotowana do naklejenia lub połączenia z płytą nośną.

Każdą z nich stanowi innego rodzaju papier, przygotowywany do produkcji w odmienny sposób.

 1. WARSTWA OCHRONNA OVERLAY - górna, niewidoczna warstwa, specjalny papier impregnowany z zawartością korundu. Dzięki zawartości korundu HPL ma wymaganą odporność na ścieranie i zarysowania.
 2. WARSTWA DEKORACYJNA - papier zadrukowany, impregnowany żywicą melaminową. Wzór może być drewnopodobny, kamienny, fantazyjny lub jednokolorowy.
 3. PAPIER RDZENIOWY - papier o najwyższym stopniu twardości, impregnowany żywicą fenolową.

HPL


1. WARSTWA OCHRONNA (OVERLAY)

2. WARSTWA DEKORACYJNA

3. PAPIER RDZENIOWY
2 - Składowanie i transport


 • HPL SWISS KRONO należy układać i przechowywać na płaskiej, sztywnej i stabilnej powierzchni.
 • Półka powinna być większa od arkuszy laminatu.
 • Górny, ostatni arkusz w stosie należy ułożyć warstwą dekoracyjną do dołu i przykryć na całej powierzchni płytą osłonową.
 • W stosie, pomiędzy arkuszami, nie powinno być zanieczyszczeń mogących zarysować powierzchnię laminatów.
 • Pojedyncze arkusze można zwinąć w rulon, stroną dekoracyjną do wewnątrz.
 • HPL’e należy przechowywać w zamkniętych i zadaszonych pomieszczeniach, w miejscu chronionym przed wilgocią.
 • W trakcie przenoszenia i transportu arkuszy laminatu należy zachować ostrożność aby uniknąć ich uszkodzenia.
Składowanie i transport3 - Warunki pomieszczenia w trakcie obróbki laminatów HPL


Wilgotność i temperatura pomieszczenia mają znaczący wpływ na zmianę wymiarów liniowych laminatu HPL.

Warunki optymalne:
Temperatura: 18-22°C
Wilgotność powietrza: 50-60 %.

Uwaga: Warunki magazynowania i pomieszczenia w trakcie obróbki mają bezpośredni wpływ na klejenie oraz wyniki obróbki laminatów HPL SWISS KRONO.
4 - Obróbka


Górna powierzchnia laminatu HPL SWISS KRONO składa się z wysokiej jakości żywic melaminowych dlatego jest relatywnie twarda.

Obróbka laminatu HPL SWISS KRONO powinna być wykonana na stabilnej, płaskiej, równej powierzchni.

Laminat powinien być ułożony stroną dekoracyjną do góry. Nie wolno dopuścić do wibracji lub drgania laminatów. Bardzo ważne są ostrość i prawidłowy ruch narzędzi.

Wyłamania, wyszczerbienia, wypukłości strony dekoracyjnej są skutkiem złej obróbki lub nieodpowiedniego narzędzia.

Do cięcia należy używać standardowych narzędzi stolarskich, takich jak piły tarczowe stołowe lub ręczne, wyrzynarki. Należy przestrzegać zaleceń producenta piły.

Dobra jakość obrabianej krawędzi zależy od:

- kształtu zębów
- ilości zębów
- prędkości cięcia
- prędkości posuwu
Laminaty HPL spełniają wymagania EN 438-3:
Format HPL dostępny z magazynu:
 • 4100x1320x0,6 mm
Formaty HPL dostępne na specjalne zamówienie:
 • Szerokości: 630 - 2080 mm
 • Długości: 500 - 5600 mm
 • Grubości: 0,15 - 1,2 mm
 • Uwaga: Specjalne zamówienia wymagają uzgodnień z działem sprzedaży
Pakowanie:
 • W arkuszach
 • W rolkach (do grubości 0,6 mm)
 • 1 - 5 sztuk w karton o wymiarach 140x40x40 cm
Oferta specjalna:
 • HPL z powłoką antybakteryjną
 • HPL ANTI FINGER TOUCH (do użytku tylko na powierzchniach pionowych)


5 - Klejenie HPL SWISS KRONO


Laminaty dekoracyjne HPL SWISS KRONO można różnorodnie zastosować przez naklejenie na materiały nośne – drewnopochodne.

Przy produkcji elementów łączonych z HPL SWISS KRONO i materiałów nośnych muszą być użyte odpowiednie systemy klejenia dopasowane do miejsca zastosowania gotowego produktu.

Przed naklejeniem należy obydwie strony laminatu i materiału nośnego starannie wyczyścić. Wszystkie, najmniejsze nawet zabrudzenia i plamy muszą zostać usunięte.

Podczas klejenia należy zastosować wszystkie zalecenia producentów klejów dotyczące zarówno nałożenia warstwy kleju jak i odpowiedniego docisku.

Następujące rodzaje klejów są odpowiednie dla materiałów drewnopochodnych:

Kleje dyspersyjne

np. PVAC = klej biały


Kleje kondensacyjne

np. mocznikowe, rezorcynowe, żywice fenolowe


Kleje kontaktowe

np. kleje polichloroprenowe


Kleje reaktywne

np. epoksydowe, nienasycone poliestry, kleje poliuretanowe


Kleje topliwe

np. kleje topliwe poliuretanowe
Klej

Odporność
na Temperaturę

Sposób klejenia

Uwaga

Kleje dyspercyjne

PVAC

-20 do 100 °C

manualnie, ręcznym walcem/szpachelką
lub maszynowo walcem,
prasowanie na zimno lub ciepło

ścisk stolarski
lub prasa
stacjonarna

Dwuskładnikowy PVAC

Żywice kondensacyjne

Mocznikowa

-20 do 150 °C

manualnie, ręcznym walcem/szpachelką
lub maszynowo walcem,
prasowanie na ciepło

prasa stacjonarna
z doprowadzaniem
ciepła

Melaminowo-mocznikowa

Fenolowa, rezorcynowa

Kleje kontaktowe

bez utwardzaczy

-20 do 70 °C

manualnie, ręcznym walcem/pędzlem,
obustronne nanoszenie kleju,
krótki mocny docisk

krótkotrwały
mocny nacisk
za pomocą walca

z utwardzaczem

-20 do 100 °C

Kleje reaktywne

Epoksydowy/poliuretanowy

-20 do 100 °C

manualnie, ręcznym walcem/szpachelką
lub maszynowo specjalnym walcem

walcem przy
doprowadzeniu ciepła

Kleje termo topliwe

EVA

-20 do 90 °C

maszynowo

zastosowanie
w pomieszczeniach
mieszkalnych

PA/PO

-20 do 110 °C

PUR

-30 do 140 °C

pomieszczenia z wysoką
wilgotnością i obciążeniem
termicznym

6 - Materiały nośne


Aby osiągnąć idealną płaszczyznę, laminat HPL SWISS KRONO powinien być zastosowany (naklejony) po obu stronach materiału nośnego.

Zalecamy użycie z obu stron laminatów o takich samych parametrach, zwłaszcza o tej samej grubości.
Należy zwrócić uwagę na to, aby przeciwległe arkusze laminatu zostały przyklejone do podkładu w tym samym kierunku.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować odkształceniem materiału.


Materiały nośne:

 • Płyty wiórowe
 • MDF
 • HDF
 • OSB
 • Sklejka
 • Płyty drewniane
Materiały nośne7 - Czyszczenie


HPL SWISS KRONO należy czyścić wilgotną, miękką szmatką lub gąbką, środkami do czyszczenia dostępnymi w handlu np. płyn do mycia naczyń.

Środki do czyszczenia stosowane w gospodarstwie domowym dobrze spisują się w kontakcie z laminatem, pod warunkiem, że nie mają właściwości ścierających, nie zawierają kwasów ani silnych substancji zasadowych.

Po umyciu zwykłymi środkami czyszczącymi, laminat należy przemyć czystą wodą i wytrzeć do sucha aby uzyskać gładką powierzchnię bez smug.

HPL SWISS KRONO jest odporny na większość substancji mogących powodować powstawanie plam, np. mleko, herbata, kawa, wino, syropy.

Pomimo tak wysokich parametrów laminatu HPL, zaleca się usuwanie z powierzchni pozostałości wymienionych produktów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na takie produkty jak:
sok z jagód, sok z czerwonych buraków czy koncentrat pomidorowy.

Czyszczenie8 - Norma europejska EN 438-3


Laminaty HPL SWISS KRONO spełniają wymagania zdefiniowane w normie EN 438-3.

Norma EN 438-3 dokładnie definiuje parametry i właściwości wszystkich typów laminatów HPL łącznie z procedurą kontrolną dla jednoznacznego określenia zadeklarowanych właściwości materiału.

HPL SWISS KRONO są odporne na:

Norma europejska EN 438-3HPL SWISS KRONO - Dane techniczne wg EN 438-3

Właściwość

J.m.

Wymaganie

Metoda badania

Tolerancja grubości

mm

0,5 - 0,9 mm ± 0,10

EN 438-2.5

Tolerancja długości

mm

+10 / -0

EN 438-2.6

Tolerancja szerokości

mm

+10 / -0

EN 438-2.6

Odporność na zarysowania

N

≥ 3

EN 438-2.25

Odporność na ścieranie

obroty

IP ≥ 150, IP + FP/2 ≥ 350

EN 438-2.10

"Odporność na uderzenie
(Kulka o dużej średnicy)"

mm

≥ 800

EN 438-2.21

Tolerancja płaskości

mm/m

≤ 60

EN 438-2.9

Tolerancja prostoliniowość krawędzi

mm/m

≤ 1,5

EN 438-2.7

Tolerancja prostokątności

mm/m

≤ 1,5

EN 438-2.8

Gęstość

g/cm3

≥ 1,35

EN 1183-1:2004

Odporność na zaplamienie

stopień
stopień

grupa 1 i 2 = 5
grupa 3 ≥ 4

EN 438-2.26

Odporność na żar papierosa

stopień

≥ 3

EN 438-2.30

Odporność na światło (lampa ksenonowa)

Skala szarości

≥ 4

EN 438-2.23

Odporność na gorące dno naczynia (180°C)

stopień

powierzchnia połyskowe ≥ 3
pozostałe powierzchnie ≥ 4

EN 438-2.16

Odporność na parę wodną

stopień

powierzchnia połyskowe ≥ 3
pozostałe powierzchnie ≥ 4

EN 438-2.14