PREFABRYKACJA DOMÓW W TECHNOLOGII SWISS KRONO HOUSE24.10.2016

Budowa domu w praktyce pociąga za sobą konieczność sprawnego zorganizowania logistyki placu budowy, pilnowania terminowości wykonania poszczególnych etapów prac, precyzji, działania zgodnie ze sztuką budowlaną, panowania nad kosztami – a wszystko po to, aby w przyszłości zapewnić sobie bezproblemową eksploatację gotowego domu. Technologia prefabrykacji SWISS KRONO HOUSE - ułatwia realizację każdego z wymienionych elementów.

Logistyka palcu budowy w technologii SWISS KRONO HOUSE

Jednym z bardziej skomplikowanych elementów wznoszenia domu w sposób tradycyjny jest logistyka placu budowy. Generalnie chodzi o to, aby ogromną ilość dość drobnych i stosunkowo ciężkich elementów we właściwej kolejności dowieźć na plac budowy, zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych (część z nich, np. zaprawy, jest bardzo wrażliwa), następnie rozdysponować po całym obszarze prowadzenia prac i w końcu zamontować, zachowując odpowiednie reżimy technologiczne i jakość wykonawstwa. Sam montaż wykonywany często w niesprzyjających warunkach pogodowych jest przy tym bardzo praco- i czasochłonny,
a jednocześnie obarczony sporym ryzykiem niedokładności. Do tego wszystkiego sam transport i rozładunek jest bardzo kłopotliwy, przez co zwyczajnie drogi.

Po przemyśleniu tego wszystkiego może pojawić się pytanie, czy są alternatywy pozwalające na uniknięcie tych problemów albo chociaż ich minimalizację. Jeśli ograniczymy się do technologii tradycyjnych - odpowiedź niestety będzie brzmieć “nie”. Sytuacja zmienia się jednak gwałtownie jeśli włączymy do tych rozważań technologię szkieletu drewnianego. Już sama zmiana systemu konstrukcyjnego skutkuje znacznym zmniejszeniem objętości niezbędnych do budowy materiałów i jeszcze większym zmniejszeniem ich masy. Objętość i ciężar samego systemu konstrukcyjnego jest przy tym absolutnie zminimalizowany, dzięki czemu jego montaż może być stosunkowo łatwy, szybki i precyzyjny. Później pozostaje już tylko kwestia porycia zewnętrznego i wewnętrznego, izolacja termiczna i wykończenie wnętrza.

Lekka konstrukcja plus pewna izolacja

Można jednak pójść dalej, zastępując tradycyjny szkielet drewniany belką dwuteową SWISS KRONO I-beam, a do pokrycia i stężenia konstrukcji użyć płytę drewnopochodną OSB/3. Dzięki temu osiągniemy dalsze zmniejszenie masy elementów i zwiększenie precyzji budowy. Jednocześnie zmniejszą się do minimum liniowe mostki termiczne występujące na elementach konstrukcji w tradycyjnych technologiach. Dodatkowym atutem jest fakt, że w przeciwieństwie do litego drewna elementy drewnopochodne z biegiem czasu „nie pracują”, zatem nie musimy się obawiać ich odkształceń i pęknięć. Pozostanie ciągle drobny problem związany z izolacją termiczną i jej układaniem między elementami konstrukcji, i temu jednak można zaradzić zmieniając sposób izolowania przegród. Zamiast izolacji z rolek czy płyt można zastosować wdmuchiwany pod ciśnieniem granulat celulozowy. Stosując tą metodę mamy pewność że izolacja dokładnie i w sposób równomierny wypełni wszystkie przestrzenie konstrukcji, nie pozostawiając żadnych fragmentów gorzej zabezpieczonych. Zyskujemy na jakości i na czasie, który byłby potrzebny na docinanie i formowanie płyt izolacyjnych (np. wełny mineralnej), a cały proces odbędzie się absolutnie bez odpadów. Jeśli do tego wszystkiego dostosujemy rozstaw elementów konstrukcji do modułu płyt pokrycia otrzymamy kolejne usprawnienie i zmniejszenie strat materiałowych.

Prefabrykacja czyli wygrywamy z czasem

I to w zasadzie mógłby być koniec innowacji. Co jednak, jeśli postanowimy jeszcze bardziej przyspieszyć prace budowlane? W zasadzie jest taka możliwość. Wystarczy wykonać elementy konstrukcyjne – stropy i ściany - na stołach prefabrykacyjnych, zyskujemy na czasie ale też i precyzji wykonania. W wyznaczony dzień dowieźć na plac budowy i zamontować. W ten sposób czas trwania budowy skraca się do kilku tygodni.

Należy jednak pamiętać o wcześniejszym przygotowaniu fundamentów. Co ważne, fundamenty, to jedyny “mokry” etap budowy w technologii SWISS KRONO HOUSE. Warto przy tym także zauważyć, że dzięki ogromnemu zmniejszeniu masy całej konstrukcji budynku - same fundamenty są znacząco mniejsze niż w wypadku ciężkich technologii murowanych. Montaż elementów prefabrykowanych trwa zaledwie kilka dni. Uzyskujemy w ten sposób stan surowy zamknięty - a więc całkowicie uniezależniamy się od warunków pogodowych. Późniejsze prace wykończeniowe można prowadzić już w pełnym komforcie i przez cały rok, nawet w zimie, bez zbędnych przerw i oglądania się na pogodę. Jak wiemy czas to…

Poza krótkim czasem technologia ta (dzięki ogromnej dokładności) zapewnia również bezproblemowy montaż i doskonałe spasowanie elementów - co również przekłada się na późniejsze parametry izolacyjne przegród. Ponieważ jest to technologia sucha - nie są również potrzebne przerwy technologiczne na schnięcie betonu czy tynków, jak również eliminujemy wilgoć technologiczną znacznie zmniejszającą komfort mieszkania przez pierwsze lata użytkowania budynków murowanych.

Technologia SWISS KRONO HOUSE - eksploatacja „z głową”

Nie zapominajmy jednak o jednym bardzo istotnym elemencie budynku - instalacjach wewnętrznych. Zwykle są one prowadzone w ścianach, pod tynkiem. W tym jednak wypadku zastosowano bardzo proste, a skuteczne rozwiązanie. Wszystkie instalacje ukryto w przestrzeni tzw. ścianki instalacyjnej. W ten sposób dostęp do wszystkich instalacji w przypadku awarii lub konieczności rozbudowy, czy też przebudowy jest bardzo ułatwiony. 

Powrót