Jak to się zaczęło?

Warto przypomnieć, że niczym innym jak historyczną formą takich ścian jest powszechnie znany mur pruski lub szachulcowy (często błędnie ze sobą mylone), których zalety doceniono już w średniowieczu, a które rozwijały się aż do wieku XIX.

W XX wieku intensywny rozwój tej technologii (w znacznie jednak nowocześniejszej formie) nastąpił jednak głównie w Ameryce Północnej, stąd popularne określenie jej jako “kanadyjskiej”. Ta z kolei szturmem wdarła się na rynek polski w latach 90-tych, zdobywając wielu gorących entuzjastów, ale też rodząc ogromną ilość mitów i przekłamań. Niemniej po ponad ćwierćwieczu jej obecności w naszym otoczeniu można ją już chyba uznać za tradycyjną - tym bardziej, że jak każda stale użytkowana technologia, podlega nieustannym ewolucyjnym zmianom, przez co od pewnego czasu stosować możemy znacznie doskonalszą jej wersję.

Technologia SWISS KRONO HOUSE została stworzona w oparciu o najlepsze rozwiązania stosowane w tego typu budownictwie w Szwajcarii i krajach skandynawskich, gdzie duży nacisk kładzie się na energooszczędność, ekologię i niskie koszty użytkowania.  

Zalety suchej zabudowy szkieletowej w systemie SWISS KRONO HOUSE:

1. Krótki czas budowy, niezależnie od warunków pogodowych, niższe koszty! Po wykonaniu fundamentu montaż konstrukcji szkieletowej trwa zaledwie kilka dni, a dom gotowy do zamieszkania powstaje w ciągu 3 - 4 miesięcy. Kolejną ogromną zaletą systemu jest grubość  ścian - przy zachowaniu parametrów izolacyjnych są one znacznie cieńsze niż w technologiach murowych. Oznacza to, że dom o powierzchni około 140 m2 przy tej samej powierzchni zabudowy może mieć nawet o kilkanaście m2 więcej powierzchni użytkowej.

2. Wysoka energooszczędność i niski współczynnik przenikania ciepła. Przegrody wzniesione w systemie SWISS KRONO HOUSE oparte na belkach o przekroju dwuteowym i izolowane wdmuchiwanymi ciśnieniowo włóknami celulozowymi charakteryzują się doskonałym, bardzo niskim współczynnikiem przenikania ciepła U=0,16 dla ścian i 0,13  dla stropów. Dopełnieniem układu są okna, także o świetnym współczynniku wynoszącym 0,8. Parametry te przekładają się na niskie koszty ogrzewania budynku, dają także wielką swobodę przy wyborze dowolnego typu ogrzewania, także elektrycznego, które świetnie spisuje w tego typu budownictwie.

3. Lekka konstrukcja i innowacyjny system ocieplenia. Dodatkowym atutem jest fakt, że w przeciwieństwie do litego drewna elementy drewnopochodne z biegiem czasu „nie pracują”, zatem nie musimy się obawiać ich odkształceń i pęknięć. Zamiast izolacji z rolek czy płyt można zastosować wdmuchiwany pod ciśnieniem granulat celulozowy. Stosując tę metodę ocieplania, mamy pewność, że izolacja dokładnie i w sposób równomierny wypełni wszystkie przestrzenie konstrukcji, nie pozostawiając żadnych fragmentów słabiej docieplonych. Rozwiązanie takie ma jeszcze jedną ogromną zaletę - umożliwia precyzyjne sterowanie stopniem zagęszczenia izolacji, a więc jej parametrami fizycznymi.

4. Odzysk ciepła z powietrza, czyli EFEKTYWNA REKUPERACJA. Wychłodzenie takiego budynku jest równie szybkie i proste co jego nagrzanie - wymaga więc znacznie niższej mocy klimatyzatorów i umożliwia oszczędność energii również latem, przy jednoczesnym zapewnieniu mieszkańcom maksymalnego komfortu. W tym celu nieefektywna, wrażliwa na warunki atmosferyczne i generująca duże straty energii wentylacja grawitacyjna została zastąpiona wentylacją mechaniczną z rekuperatorem. Dzięki temu, mimo niezbędnej dla komfortu mieszkańców stałej wymiany powietrza, ogromna większość wyprodukowanej dla ogrzania budynku energii cieplnej zostaje wewnątrz. Taki system wymiany powietrza jest również przyjazny dla alergików.

5. Eksploatacja „z głową”. Wszystkie instalacje wewnętrzne budynku ukryto w przestrzeni tzw. ścianki instalacyjnej. W ten sposób dostęp do nich w przypadku awarii lub konieczności rozbudowy, czy też przebudowy jest bardzo ułatwiony. 

6. Bezpieczeństwo przede wszystkim! Do budowy zostały użyte najlepsze jakościowo produkty, zarówno izolacje zewnętrzne jak i wewnętrzne ścian konstrukcyjnych zostały wykonane z materiałów niezapalnych i trudnozapalnych. Nie do przecenienia jest również inna jeszcze cecha systemu szkieletowego: możliwość wykonywania stosunkowo prostych i bezpiecznych modyfikacji stojącego już budynku. Rozpoczynając od detali takich jak dobudowa lub likwidacja okna, kończąc na bardzo poważnych przebudowach całkowicie zmieniających układ wnętrza lub wręcz dostawianiu do budynku dodatkowej kubatury. Wszystkie te prace, które przy technologiach murowych oznaczałyby najprawdopodobniej wyłączenie całego budynku z użytkowania na kilka miesięcy - w wypadku technologii szkieletowej przeprowadzić można w kilka dni lub - w wypadku naprawdę szeroko zakrojonych działań - tygodni, w dodatku wyłączając z użytkowania jedynie pojedyncze pomieszczenia.

7. Przewidywalność kosztów inwestycji, oszczędność czasu i pieniędzy. Firma SWISS KRONO oferuje swoim klientom możliwość zakupu domu wykonanego zgodnie z wybranym projektem pod tzw. „klucz” . Dzięki temu inwestor od samego początku zna koszty i czas realizacji. Zyskuje także pewność, że całość inwestycji realizowana jest przez najwyższej klasy specjalistów z firmy SWISS KRONO. Rozwiązanie takie daje klientowi pewność i bezpieczeństwo także w przypadku ewentualnych reklamacji. SWISS KRONO oferuje całkowitą realizację inwestycji, od projektu po wykończenie i wyposażenie wnętrza.