SWISS KRONO sp. z o. o. jest jednym z największych producentów płyt drewnopochodnych. Do produkcji naszych wyrobów zużywamy przede wszystkim drewno iglaste i miękkie liściaste średnio- i małowymiarowe oraz pozostałości przerobu przemysłu tartacznego (zrzyny, trociny, zrębki tartaczne).

Zapraszamy do współpracy tartaki, prywatnych właścicieli lasów i inne firmy dysponujące surowcem drzewnym.

Wymagania jakościowe

Odbiór ilościowy jest dokonywany poprzez obmiar w metrach przestrzennych (mp) i określenie zawartości suchej masy drzewnej (ATRO).

Odbiór jakościowy dostawy jest prowadzony przez Brakarza Surowca Drzewnego zgodnie z przyjętą procedurą.

Instrukcja odbioru surowca drzewnego
pdf / 275,8 kB
Instrukcja dla kierowców firm transportujących surowiec drzewny
pdf / 3,3 MB
Zasady dostarczania surowca drzewnego dla firm transportowych
pdf / 144,4 kB

Kontakt

Specjaliści ds. zakupu surowca

Region A
Mieczysław Zieliński
tel. 601800474

Region B
Marek Maj
tel. 601585728

Region C
Ryszard Rasztubowicz
tel. 601787809

Region D
Marek Cywoniuk
tel. 601800424

Biuro Działu zakupu surowca

tel. +48 6361 230,231,236,560
fax. +48 68 363 12 00
e-mail: [email protected]

Kierownik
tel. +48 68 36 31 230

Z-ca kierownika
tel. +48 68 36 31 560

Zakup drewna okrągłego
tel. +48 68 36 31 231, 236

Rozliczenie dostaw surowca i transportu
tel. +48 68 36 31 448, 449, 328

Rozliczenie faktur i płatności za dostarczony surowiec
tel. +48 68 36 31 376