SWISS KRONO sp. z o. o. jest jednym z największych producentów płyt drewnopochodnych. Do produkcji naszych wyrobów zużywamy przede wszystkim drewno iglaste i miękkie liściaste średnio- i małowymiarowe oraz pozostałości przerobu przemysłu tartacznego (zrzyny, trociny, zrębki tartaczne).

Zapraszamy do współpracy tartaki, prywatnych właścicieli lasów i inne firmy dysponujące surowcem drzewnym.

Wymagania jakościowe

Odbiór ilościowy jest dokonywany poprzez obmiar w metrach przestrzennych (mp) i określenie zawartości suchej masy drzewnej (ATRO).

Odbiór jakościowy dostawy jest prowadzony przez Brakarza Surowca Drzewnego zgodnie z przyjętą procedurą.

Instrukcja odbioru surowca drzewnego
pdf / 275,8 kB
Instrukcja dla kierowców firm transportujących surowiec drzewny
pdf / 3,3 MB
Zasady dostarczania surowca drzewnego dla firm transportowych
pdf / 144,4 kB