Sprostowanie w Gazecie Regionalnej, wydanie z dnia 03.12.2021, strona 14 07.12.2021

25 października 2019 roku w Gazecie Regionalnej ukazał się artykuł pt. „Swiss Krono ściąga odpady z Europy”. W artykule pojawiły się stwierdzenia, że SWISS KRONO ściąga z Niemiec i Danii odpady zaklasyfikowane jako niebezpieczne i spala je we własnych kotłowniach. To kłamstwo!!!

Nieznajomość prawa oraz zaleceń Unii Europejskiej, a także brak znajomości realiów związanych z wykorzystaniem biomasy, poprowadziła autora artykułu do absurdalnego wniosku o spalaniu niebezpiecznych odpadów w piecach przystosowanych na spalanie biomasy. Tymczasem ściągnięta do Polski odpad o kodzie 19 12 07 to produkty zaklasyfikowane jako „drewno inne niż zawierające substancje niebezpieczne”, pozbawione drewna impregnowanego, lakierowanego lub zanieczyszczonego metalami ciężkimi! 

31.10.2019 roku SWISS KRONO wystąpiła z wnioskiem do Redaktora Naczelnego Gazety Regionalnej o opublikowanie sprostowania. Odmowa stała się podstawą rozpoczęcia procesu sądowego. W ubiegłym tygodniu Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Redaktora Naczelnego Gazety Regionalnej i zobowiązał do wydrukowania sprostowania, które ukazało się 03.12.2021. Treść w formie skanu znajdziecie Państwo w załączeniu.

Tego typu informacje w całości mijają się z prawdą, co potwierdził niezależny Sąd. STOP fake newsom.

GALERIA