We wrześniu 2018 roku w żarskim SWISS KRONO zakończono budowę Bio-Elektrofiltru. Pierwszy etap rozruchu najnowszej proekologicznej inwestycji wypadł bardzo pomyślnie. Przypomnijmy, jest to największa tego typu inwestycja w Polsce i druga tak ważna zrealizowana w Firmie. W 2008 roku uruchomiono nowoczesny elektrofiltr kondensacyjny, który skutecznie oczyszcza gazy z linii płyt OSB i wiórowych.

„Nasza firma od lat jest ważnym elementem lokalnej społeczności, dlatego czujemy ogromną odpowiedzialność za to co dzieje się wokół nas. Nieustannie rozwijamy się i inwestujemy w najnowocześniejsze rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na otoczenie. Jedną z takich inwestycji jest właśnie Bio-Elektrofiltr, dzięki któremu ograniczymy emisję pyłów i lotnych związków organicznych do atmosfery powstających w procesie produkcji płyt MDF" —informuje Prezes Zarządu SWISS KRONO Pan Maciej Karnicki.

Jak działa Bio-Elektrofiltr wyjaśnia Jędrzej Kasprzak, Prokurent w SWISS KRONO sp. z o.o.
"Działanie nowego Bio-Elektrofiltru polega na wykorzystaniu zjawiska jonizacji gazów w celu redukcji cząstek stałych oraz lotnych związków organicznych (LZO), wchodzących w skład naturalnego drewna, powstających podczas procesów suszenia włókna drzewnego w suszarni linii MDF. Lotne związki organiczne, w tym także formaldehyd, w Bio-Elektrofiltrze redukowane są dodatkowo przy udziale specjalnie dobranych mikroorganizmów, dla których te substancje są pożywką."
Układ elektrostatyczny składa się z szeregu segmentów zbudowanych z pionowych połączonych ze sobą rur o przekroju sześciokątnym. Widok tego układu z góry przypomina wielki plaster miodu. W każdej z rur jest umieszczona elektroda, do której podłączone jest wysokie napięcie. Łączna liczba elektrod wynosi 1.066 sztuk. Przez elektrody przepływa prąd o napięciu ponad 100.000 V.
„Trwają prace związane z budową instalacji dla wspomnianych wcześniej pożytecznych mikro-organizmów, która będzie stanowić integralną część Bio-Elektrofiltru. Obecnie montowane jest wyposażenie zbiorników służących do biologicznego oczyszczania wody, krążącej w obiegu zamkniętym Bio-Elektorifitru."
 
Koszt całej inwestycji wynosi ok. 40.000.000 zł

Powrót