Specjaliści ds. zakupu surowca

Region A
Mieczysław Zieliński
tel. 601800474

Region B
Marek Maj
tel. 601585728

Region C
Ryszard Rasztubowicz
tel. 601787809

Region D
Marek Cywoniuk
tel. 601800424

Biuro Działu zakupu surowca

tel. +48 6361 230,231,236,560
fax. +48 68 363 12 00
e-mail: surowiec@kronopol.pl

Kierownik
tel. +48 68 36 31 230

Z-ca kierownika
tel. +48 68 36 31 560

Zakup drewna okrągłego
tel. +48 68 36 31 231, 236

Rozliczenie dostaw surowca i transportu
tel. +48 68 36 31 448, 449, 328

Rozliczenie faktur i płatności za dostarczony surowiec
tel. +48 68 36 31 376

Specjaliści ds. zakupu surowca

Region A
Mieczysław Zieliński
tel. 601800474

Region B
Marek Maj
tel. 601585728

Region C
Ryszard Rasztubowicz
tel. 601787809

Region D
Marek Cywoniuk
tel. 601800424

Biuro Działu zakupu surowca

tel. +48 6361 230,231,236,560
fax. +48 68 363 12 00
e-mail: surowiec@swisskrono.pl

Kierownik
tel. +48 68 36 31 230

Z-ca kierownika
tel. +48 68 36 31 560

Zakup drewna okrągłego
tel. +48 68 36 31 231, 236

Rozliczenie dostaw surowca i transportu
tel. +48 68 36 31 448, 449, 328

Rozliczenie faktur i płatności za dostarczony surowiec
tel. +48 68 36 31 376