Warunki korzystania ze strony
Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z akceptacją podanych poniżej warunków użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany, w związku, z czym prosimy o okresowe sprawdzanie, czy w znanych Państwu warunkach nie nastąpiły zmiany.

Ochrona danych osobowych
Wszystkie zgromadzone na stronie Kronopol dane osobowe służą wyłącznie do indywidualnego użytku Klientów, do uzyskania informacji o ofercie firmy, produktach lub akcjach promocyjnych. Firma Kronopol gwarantuje Państwu, że Wasze dane będą traktowane jako poufne, wykorzystane wyłącznie dla celów dostarczania usług, produktów i informacji, o jakie użytkownik wnioskuje lub w sposób dozwolony przepisami obowiązującego prawa.

Copyright
Wszystkie prawa zastrzeżone. Programy, teksty, zdjęcia, pliki audio i wideo oraz sposób ich rozmieszczenia na stronie internetowej Kronopol są chronione prawem autorskim należącym do Kronopol Sp. z o.o.. Wszelkie powielanie lub odtwarzanie zamieszczonych na stronie Kronopol danych w całości lub we fragmentach bez zgody Kronopol jest zabronione. Niektóre ze stron zawierają treści chronione prawem autorskim należącym do osób trzecich.

Cookies
Niektóre obszary strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych.

Odpowiedzialność
Strona internetowa Kronopol została opracowana z największą starannością. Mimo to firma Kronopol nie może zagwarantować, że zawarte na stronie informacje są w pełni poprawne. Kronopol wyklucza możliwość ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio na skutek korzystania ze strony, o ile nie są one wynikiem ewidentnej niedbałości lub zamierzonych działań firmy. Kronopol nie odpowiada za treść zewnętrznych odnośników ani za treści umieszczane na forach lub wpisywane na czacie.

Informacje i dane zawarte w opracowaniu są poparte wiedzą, badaniami i wieloletnią praktyką stosowania naszych produktów zarówno w kraju, jak i zagranicą. Jednocześnie przedstawione rozwiązania nie wyczerpują w pełni zastosowania produktów firmy Kronopol. Zamieszczone rysunki są wyłącznie prezentacją możliwości rozwiązań, natomiast nie stanowią dokumentacji projektowej. W związku ze stale zachodzącymi zmianami w prawie budowlanym i aktach wykonawczych, firma Kronopol zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści bez wcześniejszego uprzedzenia.

Firma Kronopol nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji na systemy lub zastosowania, w których zostały wykorzystane jej produkty. Zapis ten natomiast nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za jakość samego produktu.

Zmiany polityki prywatności
Kronopol zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.