W piątek 1. lipca 2011 r. zakończył się trzydniowy doroczny zjazd Europejskiej Federacji Producentów Płyt Drewnopochodnych (EPF). W tym roku odbył się on w Krakowie i był organizowany przez EPF przy współudziale przedsiębiorstwa Kronopol Sp. z o.o. i Pfleiderer Grajewo S.A.

Pierwszego dnia odbyło się posiedzenie Zarządu EPF pod przewodnictwem prezydenta Federacji – pana Ladislaus Döry.

Drugi dzień był przeznaczony na zebranie ekonomicznej grupy roboczej oraz Walne Zgromadzenie EPF. Jest to statutowy organ odpowiedzialny za ekonomię, politykę, techniczne i środowiskowe aspekty, mające wpływ na przemysł związany z produkcją płyt drewnopochodnych w Europie.

W trzecim dniu odbyła się otwarta konferencja dotycząca branży drzewnej. Wzięło w niej udział 110 osób. Uczestników konferencji przywitał w imieniu gospodarzy Członek Zarządu Pfleiderer AG pan Paweł Wyrzykowski. Następnie głos zabrał pan Zbigniew Kamieński - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki.

Kluczową częścią konferencji był referat wygłoszony przez Prezydenta Döry, przedstawiający roczny raport EPF, podsumowujący działanie stowarzyszenia w minionym roku. Tematem wiodącym jego wystąpienia było zwrócenie uwagi na zagrożenie przemysłu drzewnego ze strony legislacyjnych barier pozyskiwania drewna. Konkurencją dla pozyskiwania surowca stała się energetyka, którą zobowiązano przepisami prawa do stosowania biomasy jako części opału. Ponadto, pan Döry przedstawił aktualną sytuację ekonomiczną i perspektywy przemysłu drzewnego.

Spośród sponsorów referaty zaprezentowali przedstawiciele firm Silekol Sp. z o.o. oraz Impress Decor GmbH.

Interesujące także było wystąpienie prezydenta oraz generalnego sekretarza indyjskiej Federacji Producentów Sklejek oraz Płyt Drewnopochodnych (Federation of Indian Plywood and Panel Industry - FPPI). Przedstawili oni aktualną sytuację rynku.

Nasze przedsiębiorstwo Kronopol Sp. z o.o. na tym zjeździe reprezentowali pan Maciej Karnicki – Prezes Zarządu Spółki Kronopol z siedzibą w Żarach, a jednocześnie Prezes Zarządu Swiss Krono Group i Członek Zarządu EPF oraz pan prof. Joachim Hasch – Członek Zarządu Spółki Kronopol. Za stronę organizacyjną odpowiedzialna była pani Joanna Konarzewska – asystent Zarządu Spółki Kronopol.

Powrót