PLATYNOWY LAUR mogą zdobyć jedynie firmy, które przez 9 lat z rzędu przejdą stosowny audyt oraz otrzymają tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play”.

Program Przedsiębiorstwo Fair Play ma na celu promocję etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową. Etyka promowana przez program obejmuje przede wszystkim działania zgodne z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Przedsiębiorstwa biorące udział w programie, respektując wartości etyczne na co dzień, doskonale radzą sobie na rynku odnosząc sukcesy gospodarcze. Potwierdza to tezę, że etyka i biznes nie są sprzeczne.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą.

Powrót