Kronopol Sp. z o.o. jest członkiem BCC, organizacji przedsiębiorców założonej w 1991 roku „do której został zaproszony jako rzetelny i wiarygodny, przestrzegający zasad etyki kupieckiej, akceptujący zasady kodeksu honorowego”.
 
 Członek BCC, przyjmując Rekomendację, potwierdza znajomość zasad regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Powrót