Wywiązując się z deklaracji złożonej Mieszkańcom Żar i okolic w październiku 2011 roku, pragniemy poinformować o działaniach na rzecz ochrony środowiska, które zostały wdrożone w otoczeniu naszego zakładu od października ubiegłego roku lub zostały zaplanowane do realizacji na najbliższą przyszłość.

Kronopol Sp. z o.o. jest od lat ważnym elementem lokalnej społeczności. Z naszej wielkości wynika również wielka odpowiedzialność za to co się wokół nas dzieje. Z pełną tego świadomością chcielibyśmy Państwa zapewnić, że nie ustaniemy w działaniach na rzecz ochrony otaczającego nas środowiska przy zastosowaniu wszelkich dostępnych technologii.

Najważniejszymzadaniemrealizowanymprzeznasząfirmęnarzeczśrodowiskadziałaniapoprawiającejakośćpowietrza.W związku z tym w latach 2006-2009 wybudowaliśmy kosztem ok. 7,5 mln euro elektrofiltr kondensacyjny. Dzięki temu dwie spośród trzech linii produkcyjnych Kronopolu, tj. linia produkująca OSB oraz linia płyt wiórowych, współpracują z elektrofiltrem.

Elektrofiltr oczyszcza gazy odlotowe pochodzące z trzech suszarni wiórów drzewnych pracujących dla ww. linii produkcyjnych wraz z gazami wspomagającymi suszenie, które pochodzą z trzech pieców przemysłowych opalanych biomasą. Dzięki tej inwestycji znacząco została zmniejszona emisja pyłów i substancji zapachowych (olejków eterycznych) z suszenia wiórów drzewnych do atmosfery. Wyeliminowało to w znacznym stopniu tzw. efekt „błękitnej mgły”, który bez zastosowania elektrofiltru mógł stanowić uciążliwość dla mieszkańców miasta Żary.

Naszym najświeższym i jednocześnie największymsukcesemjestograniczenieemisjiztrzeciejlinii,produkującejpłytęMDF. Mimo, że suszarnia tej linii spełniała wszelkie wymogi, jeżeli chodzi o poziom emisji, wciąż pracowaliśmy nad tym, by je ograniczyć.

Udało się nam się to osiągnąć jesienią 2011 roku. Dzięki modyfikacjom technologii oraz inwestycjom w nowy system zaklejania znacznie zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń do atmosfery z linii MDF w tym emisji formaldehydu.

Udoskonalenie technologii jest w dużej mierze dziełem inżynierów zatrudnionych w Kronopolu. Ich ogromne doświadczenie zdobywane przez lata pracy oraz postęp technologiczny pozwoliły na 40%-owąredukcjęemisjiformaldehydu z tej linii produkcyjnej.

Kontynuowane są działaniaograniczająceemisjęhałasuśrodowiskowego poprzezzastosowanie najnowszych kabin (obudów) i ekranów dźwiękochłonnych oraz innych rozwiązań. Zdefiniowano najważniejsze źródła hałasu. Są one sukcesywnie otaczane specjalnymi dźwiękochłonnymi obudowami. Obudowy te obniżają hałas poszczególnych urządzeń, będących znaczącym źródłem hałasu (np. wentylatory, sprężarki), co wraz z już istniejącymi ekranami dźwiękochłonnymi na granicy zakładu, dodatkowo zwiększa skuteczność obniżenia hałasu. Zastosowane będą również kolejne tłumiki na wlotach powietrza do wentylatorów. W przyszłości planowane są dalsze działania mające na celu określenie możliwości obniżenia hałasu środowiskowego.

Jednym z elementów polityki naszej firmy jest ciągła poprawabezpieczeństwapożarowego. W związku z tym zaplanowaliśmy budowę dodatkowych naziemnych zbiorników na wodę wraz z kontenerową stacją pomp. Inwestycja ta pozwoli na dostarczenie wystarczającej ilości wody do ugaszenia każdego ewentualnego pożaru w każdej możliwej sytuacji. Jest to działanie wykraczające poza nakładane na naszą firmę wymagania wynikające z przepisów prawa. Realizacja tego zadania jest mocno zaawansowana – zbiorniki zostały już wykonane, pompy zostaną zainstalowane wkrótce.

W ramach dobrego sąsiedztwa i współpracy z Zarządem Gminy Żary KronopolwykonanaprawęikonserwacjęrzekiSienicy. Do tej pory regularnie dokonywane były nakładem naszej firmy bieżące konserwacje tej rzeki. W tym roku dodatkowo poprawione zostanie ukształtowanie brzegów rzeki na odcinku przebiegającym przez wieś Sieniawa.

Chcemy również zapewnić, że kontynuowane są i będą działania na rzecz lokalnej społeczności, instytucji zdrowia i oświaty. Przecież my, pracownicy Kronopol Sp. z o.o. w dużej mierze tworzymy naszą żarską społeczność.

Jesteśmy do dyspozycji w razie dodatkowych pytań.

Prezes Zarządu Kronopol Sp. z o.o.
Maciej Karnicki
Żary, 04.04.2012

Powrót