Widząc rosnące zainteresowanie konkursem na opracowanie znaku słowno – graficznego KRONOLAND, firma Kronopol podjęła decyzję o jego przedłużeniu o 1 miesiąc.

Wszyscy zainteresowani będą mogli przesłać swoje projekty do 30 listopada 2012 r.

Znak powinien symbolizować wszystkie inicjatywy społeczne, dobroczynne i ekologiczne podejmowane przez Kronopol . Więcej o inicjatywach Kronopolu w tych obszarach znajdą Państwo w zakładce Działania Społeczne.

Przypominamy, że na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 4 500 zł brutto.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kronopol.pl .

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj

Regulamin (209,68 kB)
Powrót