Zarząd Kronopol Sp. z o.o. w Żarach informuje Burmistrza i mieszkańców miasta Żary, że w dniach 21.06. - 30.06.2013 r., ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zostanie odłączony elektrofiltr kondensacyjny, oczyszczający gazy odlotowe z suszarń wiórów drzewnych. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że w czasie konserwacji urządzenia, będą funkcjonowały inne specjalistyczne urządzenia ochrony powietrza (baterie cyklonów), które zapewniają dotrzymanie wartości emisyjnych zgodnych z obowiązującymi normami środowiskowymi.

Zapewniamy, że prace konserwacyjne zostaną przeprowadzone możliwie szybko i sprawnie, tak aby można było skrócić czas wyłączenia elektrofiltru i zredukować do minimum ewentualne uciążliwości związane z tym procesem.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Kronopol Sp. z o.o.
Maciej Karnicki

Powrót