Zarząd Kronopol Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje Burmistrza i mieszkańców miasta Żary, że w dniach 12 - 21.11.2012 r. w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych, zostanie odłączony elektrofiltr kondensacyjny, oczyszczający gazy odlotowe z suszarń wiórów drzewnych. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że w czasie konserwacji urządzeń funkcjonują specjalne instalacje ochrony powietrza (tzw. baterie cyklonów), które zapewniają należyte oczyszczanie emitowanych gazów zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi.

Zapewniamy, że prace konserwacyjne zostaną przeprowadzone możliwie szybko i sprawnie, tak by maksymalnie skrócić czas wyłączenia elektrofiltra i zredukować do minimum ewentualne uciążliwości związane z tym procesem.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Kronopol Sp. z o.o. 
Maciej Karnicki

Powrót