Kronopol, jako firma odpowiedzialna i świadoma ekologicznie, spełnia wszystkie wymagane standardy związane z ochroną środowiska. W związku z tym faktem Zarząd firmy Kronopol Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje Burmistrza, radnych miasta Żary oraz wszystkich mieszkańców Żar, że w dniach 19.05.-29.05.2012 r. zostanie odłączony elektrofiltr kondensacyjny oczyszczający gazy odlotowe z suszarń wiórów drzewnych. Zabieg ten jest konieczny w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych elektrofiltru.

Prace konserwacyjne są ważnym działaniem, które należy wykonywać rzetelnie i systematycznie, aby zapewnić prawidłową i jak najbardziej wydajną pracę elektrofiltru. Jednocześnie zapewniamy, że w czasie konserwacji elektrofiltru zabezpieczamy i kontrolujemy emisje z suszarni. Realizujemy to dzięki temu, że suszarnie posiadają własne urządzenia ochrony powietrza (baterie cyklonów). Informujemy, że wszystkie emisje spełniają dopuszczalne normy i nie zagrażają Państwa zdrowiu. Priorytetem dla firmy Kronopol jest, aby w czasie prac konserwacyjnych, wszelkie uciążliwości z nimi związane zostały, w ramach możliwości, zredukowane do minimum.

Nasze działania wynikają z zaangażowania i dbałości o bezpieczeństwo oraz jakość życia mieszkańców Żar. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w razie dodatkowych pytań.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Kronopol Sp. z o.o.
Maciej Karnicki

Powrót