3 marca 2013 r. na terenie Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać wytyczne EUTR (European Union Timber Regulation), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

Celem regulacji jest przeciwdziałanie handlowi nielegalnie pozyskiwanym surowcom drzewnym. Przedsiębiorstwa działające na terenie Unii Europejskiej są teraz zobowiązane do posiadania skutecznych systemów zarządzania, które pozwolą na weryfikację legalności źródeł surowców.

Informujemy, że Kronopol jako firma odpowiedzialna społecznie spełnia wszystkie wymogi EUTR. W praktyce już od 2000 roku spółka posiada wdrożony Certyfikat FSC, czyli globalny system certyfikacji lasów i produktów drzewnych, zgodnie z którym zobowiązujemy się do kontroli naszych dostawców (więcej informacji tutaj).

100% surowca drzewnego wykorzystywanego w Kronopolu pochodzi z terenu Unii Europejskiej, w tym 95% to surowiec polskiego pochodzenia.

Powrót