Akcja ".....z natury segreguję!"06.05.2011

Od 09 maja 2011 r. dzieci z żarskich przedszkoli oraz szkół podstawowych będą poznawać tajniki selektywnej zbiórki odpadów. Praktyka wsparta zostanie lekcjami, konkursami i zajęciami plastycznymi. Jest to pierwsza w tym roku odsłona programu edukacji ekologicznej „... z natury segreguję!”.
 
W żarskiej akcji „… z natury segreguję!” weźmie udział ponad 2000 dzieci z 10 placówek edukacyjnych, które będą zdobywać wiedzę o recyklingu i prawidłowej segregacji odpadów. Akcja jest elementem projektu „W Trosce o Naturę”, opracowanego i realizowanego przez Polski System RecyklinguOrganizacja Odzysku SA (PSR).
 

Działania edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży obejmują specjalnie przygotowane lekcje ekologii, prowadzone we wszystkich placówkach biorących udział w akcji. Towarzyszyć im będą liczne konkursy oraz dodatkowe działania, związane z tematyką ochrony środowiska. Główną częścią akcji będzie konkurs selektywnej zbiórki odpadów. Do 20 maja br. uczniowie będą umieszczać w specjalnie wystawionych pojemnikach odpady opakowaniowe, kierując się zasadami wyniesionymi z zajęć edukacyjnych – liczyć się tu będzie jakość, a nie ilość.

Współorganizatorem i inicjatorem akcji na terenie Żar jest firma Kronopol Sp. z o.o, , która włączyła się w akcję zarówno pod kątem organizacyjnym, jak także poprzez popularyzację informacji związanych z ochroną środowiska, w tym selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych wśród swoich pracowników i ich rodzin. Całą stroną techniczną zbiórki odpadów zajmie się operator komunalny firma PEKOM. Udostępnieni ona placówkom pojemniki oraz będzie oceniała prawidłowość posegregowanych przez dzieci odpadów. Natomiast władze miasta Żar wesprą przebieg akcji w placówkach edukacyjnych oraz będą prowadzić działania związane na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym selektywnej zbiórki odpadów.
 
04 czerwca br. odbędzie się finał akcji, podczas którego zaprezentowane zostaną prace artystyczne dzieci z uczestniczących w programie przedszkoli i szkół. Ogłoszone zostaną także wyniki konkursu selektywnej zbiórki odpadów, a zwycięskim placówkom zostaną wręczone nagrody.
 
 Program akcji „… z natury segreguję!” w 2009 r. został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej ,Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Powrót